Podlaskie: powstanie pięć mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością umysłową

Pięć tzw. mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością umysłową, w których mają mieć szanse na jak największą samodzielność, ma powstać w 2020 r. w Podlaskiem – poinformowano 28 listopada na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

To element pilotażowego projektu, który realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku wspólnie z dwoma organizacjami z Suwalszczyzny: Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie i Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach. W programie pomogą samorządy lokalne.

Przedsięwzięcie ma służyć wypracowaniu standardu modelowego rozwiązania w mieszkalnictwie wspomaganym, dającym szanse osobom z niepełnosprawnościami na to, by mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować, z jak najmniejszą pomocą z zewnątrz.

Jest ono dofinansowane z UE z programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Wartość projektu na 4 lata to 10,1 mln zł – poinformowała na konferencji prasowej wicedyrektor ROPS Bożena Tomaszewska. Dodała, że takie mieszkania mają być alternatywą dla domów pomocy społecznej.

Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia, zorganizował marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wspólnie z pełnomocniczką zarządu województwa ds. osób niepełnosprawnych Anną Drabarz.

Lokale na mieszkania wspomagane mają wskazać gminy. Będą one dostosowane do potrzeb ich przyszłych mieszkańców. Powstaną w gminach: Filipów, Dąbrowa Białostocka, Augustów, Suwałki i Lipsk. Bożena Tomaszewska wyjaśniła, że będą w nich samodzielne pokoje dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – w tym z zespołem Downa, a także przestrzeń wspólna: kuchnia i łazienka.

Jeszcze nie wiadomo, ile osób w nich zamieszka. Zakłada się, że każde pomieści od 2 do 5 osób, będzie miało opiekuna, a mieszkańcy pomoc terapeutyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Marszałek Kosicki podkreślił, że ich mieszkańcy będą ich gospodarzami, bo mają mieć szanse na samodzielne funkcjonowanie.

Program jest pilotażem. Tomaszewska poinformowała, że zostaną wyciągnięte z niego wnioski i opracowane rekomendacje.

– Żeby odchodzić od opieki instytucjonalnej świadczonej w domach pomocy społecznej, a przechodzić do opieki świadczonej w społeczności lokalnej – dodała. Powołała się przy tym także na wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika, że niepełnosprawni intelektualnie chcą mieć możliwość samodzielnego mieszkania i życia.

Pełnomocnik zarządu województwa ds. osób niepełnosprawnych dr Anna Drabarz oceniła, że jest bardzo dużo do zrobienia w kwestii usamodzielniania się takich osób.

– Niestety, nadal jest tak, że osobom tym odmawia się często prawa do wyboru i do tego, żeby kontrolowały, jak wygląda ich życie – powiedziała. Według niej dzieje się tak w dużych placówkach, dlatego należy myśleć o tym, aby to zmieniać.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że zarząd województwa bardzo poważnie podchodzi do spraw osób z niepełnosprawnościami, realizuje różne działania i planuje następne. Poinformował, że w najbliższym czasie samorząd województwa – prawdopodobnie pierwszy w Polsce – wprowadzi np. tłumaczenie obrad sesji sejmiku na język migowy.

Zapowiedział, że docelowo sesja ma być tłumaczona na ten język na żywo, w trakcie jej trwania. Na początek, w grudniu – ze względów technicznych nie jest to jeszcze możliwe – będzie zamieszczone takie tłumaczenie po obradach sesji, w formie retransmisji.

Marszałek poinformował, że w ostatnich latach z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na różne projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami przeznaczono ponad 12 mln zł. Wyjaśnił, że to pieniądze np. na szkolenia i finansowanie opiekunów. (PAP)

Izabela Próchnicka, fot. pixabay.com

Data publikacji: 29.11.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również