W Wągrowcu otwarto pierwszy w Wielkopolsce dzienny dom opieki medycznej

W ciągu dwóch lat wsparcie otrzyma w nim 230 niesamodzielnych seniorów. Dzienny dom opieki medycznej (DDOM), jak poinformował wągrowiecki magistrat, rozpoczął działalność pod koniec sierpnia, ale jego oficjalne otwarcie nastąpiło dopiero teraz. Władze miasta wskazały, że tego typu placówka jest pierwszą w regionie.

Głównym celem projektu i powstania placówki jest skrócenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji, ale także rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprawa stanu ich zdrowia i rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych dzięki m.in. edukacji czy wsparciu psychologicznym.

W ramach projektu realizowanego przez Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska i Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe” z Poznania powstał system mający zapewnić kompleksowe wsparcie seniorów. Projekt skierowany jest w szczególności do niesamodzielnych kobiet powyżej 60 lat i mężczyzn powyżej 65 lat w stanie zdrowia niepozwalającym na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

„Czas pobytu w DDOM ustali indywidualnie zespół terapeutyczny. Nie będzie on krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. DDOM ma działać przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin. W skład jego personelu wchodzą lekarze specjaliści z geriatrii, neurologii, kardiologii, psychiatrii i rehabilitacji medycznej, pielęgniarka, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, a także psycholog i psychoterapeuta” – podał magistrat.

Urząd Miasta Wągrowca wskazał, że po opuszczeniu DDOM, w którym jednocześnie przebywać będzie maksymalnie 25 pacjentów, jego pensjonariusze mogą korzystać z dalszego wsparcia w formie usług opiekuńczych i rehabilitacji, realizowanych w centrum wsparcia opiekunów w ich gminie, w mieszkaniu wspomaganym lub bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Dodatkowo usługami opiekuńczymi w formie hospicjum domowego zostaną objęte 23 osoby, a w formie pielęgniarskiej opieki długoterminowej – 12 osób. Łącznie projekt obejmie 265 niesamodzielnych osób starszych i ich 265 opiekunów faktycznych. (PAP)

Anna Jowsa

Data publikacji: 13.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również