1,22 mld zł od PFRON na samorządowe inicjatywy dla osób niepełnosprawnych

Uczestnicy briefingu: od prawej prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, starosta powiatu opatowskiego Tomasz Staniek

Prawie 1 miliard 220 milionów przekaże w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. To rekordowe środki przeznaczane na samorządowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami.

– Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadała w ciągu ostatnich czterech lat o ponad połowę. Zdajemy jednak sobie sprawę, że to wciąż za mało. Naszym wyzwaniem na najbliższe lata jest pozyskanie dla rynku pracy tych osób niepełnosprawnych, którzy być może stracili wiarę w swoje możliwości. To zadanie m.in. dla urzędów pracy, ale także dla instytucji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej oferujących możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik wskazuje natomiast, że do samorządów powiatowych trafi blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejne 224 mln zł. To w sumie o 158 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

– Te rekordowe środki przeznaczone zostaną na samorządowe działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami – zaznacza wiceminister Wdówik.

Ze środków PFRON finansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. – Dobre funkcjonowanie tych placówek ma nieoceniony wpływ na rehabilitację i aktywizację zawodową – zaznacza prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Dzięki otrzymanym z PFRON funduszom samorządy ponadto likwidują bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne, zaopatrują osoby potrzebujące w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Organizują też turnusy rehabilitacyjne oraz inne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym. Możliwe jest również wyposażanie stanowisk pracy, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej czy finansowanie szkoleń.

– Poprzez systematyczne zwiększanie środków na wsparcie samorządowych inicjatyw chcemy poprawiać sytuację osób niepełnosprawnych. Ich potrzeby się zmieniają, a my staramy się na nie odpowiadać. To, co jeszcze kiedyś było wystarczające, niekoniecznie jest takie dzisiaj. Musimy zatem cały czas dostosowywać nasze działania do zmieniających się potrzeb i oczekiwań osób z różnymi niepełnosprawnościami – dodaje prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Wysokość przyznawanych samorządom środków uzależniona jest od kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej, a także od czynnika demograficznego oraz poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych i liczby osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Najwięcej pieniędzy trafi do samorządów powiatowych z Warszawy, Krakowa i Łodzi.

– Dzięki rządowym środkom powiat opatowski z sukcesami prowadzi i rozwija zadania w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i osób niepełnosprawnych, w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, a także szkolnictwa specjalnego. Za kwotę ponad 8 mln zł powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 osób powyżej 18 roku życia – psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, z całościowymi zaburzeniami neurologicznymi oraz ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi – mówi starosta powiatu opatowskiego Tomasz Staniek.

Podział środków PFRON dla województw i powiatów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r

Info: PFRON, fot. MRPiPS
Data publikacji: 04.03.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również