1,5% podatku dla OPP to efekt ciężkiej pracy i wiara w sukces

Prawdziwym sukcesem społeczeństwa obywatelskiego jest zatwierdzenie przez Sejm RP „odpisu” – w przyszłym roku – 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Perturbacje z „odpisem” trwały od 1 czerwca, gdy senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała projekt ustawy zmieniającej prawo podatkowe i mającej na celu „naprawę” tzw. Polskiego Ładu. Jednym z ważnych wątków poruszanych w czasie prac Komisji było zagrożenie utraty przez organizacje pożytku publicznego „odpisu” 1% podatku.

Wcześniej ustawę, bez uwzględnienia głosów strony społecznej, w trybie ekspresowym przeprowadzono przez procedurę legislacyjną w Sejmie. Po odrzuceniu poprawki dotyczącej 1,5%, przez Sejm i ponownym jej wniesieniu przez Senat w pracach senackiej Komisji wzięli udział przedstawiciele Fundacji Avalon, którzy zaofiarowali swoje wsparcie dla senatorów przy opracowywaniu przepisów regulujących rekompensatę, jaką otrzymać mają organizacje.

Fundacja Avalon od samego początku bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach nad przepisami. Wskazywała na wadliwy społecznie projekt zmian w proponowanych przepisach „naprawiających” Polski Ład, przedstawiający również mechanizm „rekompensaty” dla organizacji. W jej ocenie ten mechanizm w zasadzie poddany byłby woli polityków, ponieważ dawał ogromną władzę nad środkami rekompensaty ministrowi finansów, który we współpracy z przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego (obecnie jest nim minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński) będzie ustalał uznaniowo kwotę i sposób przekazywania tych środków organizacjom.

W liście otwartym do premiera, którego inicjatorem była także Fundacja Avalon, a skierowanym przez 9 największych organizacji pożytku publicznego i podpisanych przez blisko 250 kolejnych OPP, całe środowisko podkreśliło, że 1% podatku oparty jest na decyzjach podatników i zaapelowawało, by odejść od modelu uznaniowego na rzecz podwyższenia „odpisu” do 1,5% i wprowadzenie obiektywnego, opartego nadal na decyzjach podatników i niezależnego od polityków rozwiązania.

Dzień przed głosowaniem w Sejmie przedstawiciele Fundacji Avalon, Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” i OFOP wzięli udział w konferencji prasowej senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, w czasie której ponownie wystąpili z prośbą o ustanowienie 1,5% podatku dla OPP.

Znaczny spadek wpływu „odpisu” 1% podatku spowodowany znaczącym podniesieniem kwoty wolnej od podatku, a także obniżeniem stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. (w progu podatkowym 120 tys. zł) wielu organizacjom uniemożliwiłby realizację zadań publicznych oraz pomoc niesioną podopiecznym. W skali ogólnopolskiej szacuje się, że zmiany podatkowe dotknęłyby bezpośrednio ponad 100 tysięcy potrzebujących. Dla tysięcy osób z niepełnosprawnościami korzystających bezposrednio z pomocy finansowanej przez organizacje społeczne ze środków pochodzących z określonego % podatku jego brak byłby prawdziwą katastrofą.

Krzysztof Dobies

Krzysztof Dobies

Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon podkreślał, że często jest to dla nich „jedyna szansa na walkę o zdrowie i życie, na leczenie i rehabilitację, a także na godność codziennej egzystencji czy równe szanse w staraniach o niezależność i samodzielność”.

Fundacja Avalon zwróciła się pisemnie do wszystkich 460 posłów na Sejm RP z prośbą o poparcie poprawki 1,5%. Ostatecznie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP zgłosiła poprawkę do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprawiającą tzw. Polski Ład i podnoszącą wysokość odpisu” podatku dla OPP do poziomu 1,5%.

8 czerwca odbyła się konferencja prasowa dotycząca tej poprawki. O jej losach zadecydowali parlamentarzyści na posiedzeniu Sejmu 9 sierpnia. Sejm uchwalił nowe prawo dające możliwość odpisania 1,5% podatku dla OPP. Przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta.

Iwona Kucharska, fot. Fundacja Avalon

Data publikacji: 28.08.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również