18 kwietnia – Europejski Dzień Praw Pacjenta

Jak co roku, 18 kwietnia obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta. To święto, w którym uczestniczą wszyscy członkowie Unii Europejskiej, a które ma zwrócić uwagę na przestrzeganie fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Wszystkie ustalenia w niej zawarte mają kluczowe znaczenie dla obywateli Europy i usług opieki zdrowotnej.

Czym jest Europejska Karta Praw Pacjenta?
W 2002 roku  wraz z grupą europejskich organizacji obywatelskich opracowała Europejską Kartę Praw Pacjenta, która została przetłumaczona na 16 języków i obejmuje 14 następujących praw:
1. do profilaktyki;
2. dostępu do opieki zdrowotnej;
3. do informacji;
4. do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
5. do wolnego wyboru procedury leczenia i świadczeniodawców;
6. do prywatności i poufności;
7. do poszanowania czasu pacjenta;
8. przestrzegania standardów jakości;
9. do bezpieczeństwa wykonywanych świadczeń;
10. do korzystania z innowacji;
11. do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu;
12. do spersonalizowanego leczenia;
13. do składania zażaleń;
14. do otrzymania odszkodowania.

Europejski Dzień Praw Pacjenta w Polsce
Coroczne obchody Europejskiego Dnia Praw Pacjenta we wszystkich państwach członkowskich UE w dużym stopniu przyczyniają się do informowania i zwiększania świadomości na temat uniwersalnych pacjenckich praw wśród społeczeństw i osób decyzyjnych systemów zdrowia. W ramach obchodów w krajach członkowskich organizowane są konferencje, spotkania i dyskusje, poświęcone tematowi Europejskiej Karty Praw Pacjenta, wyzwań i osiągnięć w tej materii.

19 kwietnia na tę okoliczność odbędzie się w Poznaniu konferencja i debata ekspertów z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca.

pr/

Data publikacji: 18.04.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również