200 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Blisko 200 mln zł będą mogły w sumie otrzymać podmioty ekonomii społecznej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od wielu lat koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej. 30 października ub.r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, która kompleksowo reguluje ten obszar.

– Sektor ekonomii społecznej pozwala na odblokowanie i pełne wykorzystanie aktywności społecznej, kreatywności i oddolnej mobilizacji dla dobra wspólnego. Podmioty ekonomii społecznej łączą rynkowe i nierynkowe formy działania po to, aby wspierać potrzebujących, tworzyć miejsca pracy i świadczyć usługi społeczne na rzecz lokalnych ojczyzn – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska.

O Programie
Program Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 to nowy instrument, dzięki któremu minister rodziny i polityki społecznej może wspierać rozwój tego sektora. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie zwiększanie oddziaływania PES w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Przeznaczenie wsparcia
W ramach Programu wspierane będą działania umożliwiające przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej, której celem jest m.in.:
• zwiększenie skali działalności (np. o dodatkowe obszary i branże działania, zwiększenie zasięgów terytorialnych sprzedaży produktów i usług),
• zmiana branży,
• zwiększenie obrotów finansowych.

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia mieszczące się w trzech obszarach:
Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Beneficjenci
W ramach programu wsparcie będą mogły uzyskać podmioty ekonomii społecznej. Preferencyjne warunki przewidziano dla przedsiębiorstw społecznych (wyższa maksymalna kwota wsparcia, dodatkowe punkty). Wsparcie w ramach obszaru 1 będzie dostępne dla podmiotów zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie
Na realizację programu zaplanowano kwotę 45 mln euro tj. ok 200 mln zł. Z tych środków do PES trafi ponad 197 mln. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wdrożenie programu.

Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania tego statusu będą mogły uzyskać wsparcie do 190 tys. zł. Pozostałe podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać do 170 tys. zł.

Nabór wniosków
W ramach programu planowane jest ogłoszenie kilku naborów wniosków. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie pierwszego z nich zaplanowano na I kwartał 2023 r. W ramach tego naboru minister rodziny i polityki społecznej przeznaczy 100 mln zł na wsparcie PES.

Szczegółowe informacje o tym i kolejnych naborach będą dostępne w BIP MRiPS oraz m.in. na stronach:
www.gov.pl/rodzina
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.kpo.gov.pl

Info: MRiPS, fot. pexels.com

Data publikacji: 17.01.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również