22 kroki do planowania polityki społecznej

22 kroki do planowania polityki społecznej

- Mimo starań Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, samorządy mają ciągle za małe wsparcie w zakresie planowania lokalnej polityki społecznej. Dokumenty zazwyczaj są pisane na szybko, bez wcześniejszego przygotowania, przez co zupełnie nie dają się realizować w praktyce - powiedział Piotr Todys, prezes Fundacji TUS, podczas konferencji „22 kroki do sukcesu - jak skutecznie planować lokalną politykę społeczną?", która odbyła się 16 września br., w Warszawie.

Konferencja zakończyła dwuletni projekt Fundacji TUS pt. „Agenda 22 jako narzędzie tworzenia strategii i programów operacyjnych z zakresu polityki społecznej”. Jego efektem końcowym jest innowacyjne narzędzie „22 kroki do strategii. Standard tworzenia i aktualizacji dokumentów planistycznych z zakresu polityki społecznej”, które zostało po raz pierwszy zaprezentowane podczas konferencji. Jest to rodzaj instrukcji, jak skutecznie i efektywnie planować prace nad dokumentami, tworzyć je, aktualizować i wdrażać.

logo

Piotr Todys, współautor „22 kroków do strategii”, mówiąc o genezie całego projektu, zwrócił uwagę na to, że samorządy otrzymują niewystarczające wsparcie w zakresie planowania lokalnej polityki społecznej, posiadają małe zasoby ludzkie, w szczególności dotyczy to niewielkich gmin oraz mają bardzo ograniczone budżety. – W rezultacie, konieczność planowania spada na ośrodki pomocy społecznej, a w zasadzie na ich kierowników, którzy piszą strategie po nocach – podsumował. Z badań przeprowadzonych w latach 2006-2008 przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych wynika, że w województwie mazowieckim wszystkie powiaty oraz 97 proc. gmin posiada strategie i programy rozwiązywania problemów społecznych. Jednak, w większej mierze, są to „martwe” dokumenty, niedostosowane do rzeczywistych potrzeb danego regionu.

tus1

Wiesława Puciłowska – Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Piotr Todys – prezes Fudnacji TUS, Kuba Wygnański – wiceprezes
Pracowni badań i innowacji społecznych „Stocznia” współprzewodniczący
Rady Działalności Pożytku Publicznego I i III (obecnej kadencji)

tus2

Kuba Wygnański, Iwona Radzimirska OPS Michałowice oraz
Magdalena Peretiatkowicz (Fundacja TUS) podczas panelu dyskusyjnego

tus3

Uczestnicy konferencji

Narzędzie dopasowano do polskich realiów. „22 kroki do strategii” zostały pilotażowo przetestowane w pięciu samorządach na Mazowszu. Kluczowe elementy, które decydują o skutecznym planowaniu lokalnej polityki społecznej to zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, który zajmie się tworzeniem dokumentów. – Przede wszystkim zespół, nigdy jedna osoba, na pewno nie tylko OPS – mówił Todys. A także właściwa diagnoza problemów na terenie danego samorządu. Istotnym elementem w tworzeniu dokumentów strategicznych jest zaangażowanie radnych. Powszechną jest sytuacja, w której radni uchwalają strategie czy programy bez zapoznania się z ich treścią albo nagle odsyłają gotowy dokument do całkowitej zmiany. – Dlatego tak ważne jest by w pracach interdyscyplinarnego zespołu uczestniczył przynajmniej jeden radny. W narzędziu pokazujemy również momenty, w których rada powinna być informowana przez koordynatora zespołu o postępach w pracach nad strategią. Dzięki temu dokument jest wszystkim znany i nie ma potem powodu, aby gotowy tekst odsyłać do poprawek, czy go od początku pisać – mówiła Małgorzata Peretiatkowicz, współautorka „22 kroków do strategii”.

W konferencji oprócz zespołu projektu wzięły udział również osoby reprezentujące władze województwa mazowieckiego, samorządy mazowieckie oraz organizacje pozarządowe, które poparły ideę skutecznego i sensownego planowania lokalnej polityki społecznej.

Projekt „Agenda 22 jako narzędzie tworzenia strategii i programów operacyjnych z zakresu polityki społecznej” został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja „22 kroki do strategii” jest dostępna na stronie www.tus.org.pl

KaJa

fot. Fundacja TUS

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również