25 lat z ludźmi i dla ludzi

Grzegorz Grygiel, dyrektor ROPS w Poznaniu wręcza, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Recytacją twórczości literackiej osób z niepełnosprawnościami, występami wokalnymi uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz prezentacją ich prac plastycznych podsumowano ćwierćwiecze wydawania miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”, zwanego w podtytule „Pismem Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych”. Na łamach tego wydawanego w Poznaniu czasopisma systematycznie publikowane są teksty literackie, dziennikarskie, prace plastyczne i fotografie autorstwa osób z różnymi niepełnosprawnościami.

– Pozostaję pod ogromnym wrażeniem dokonań redakcji czasopisma oraz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. Długo trzeba by wymieniać osiągnięcia w zakresie realizowania społecznej integracji, uwrażliwiania na krzywdę drugiego człowieka oraz budowania szerokiej koalicji wsparcia na rzecz osób poszkodowanych przez zły los czy chorobę. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że aktywność, jaką konsekwentnie i wytrwale prowadzą Państwo od ćwierćwiecza, jest godna najwyższego uznania” – napisała w liście gratulacyjnym Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Inicjatywa miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” zrodziła się w 1994 roku w Dębnie koło Jarocina, podczas tworzenia w tej miejscowości domu dla bezdomnych. Od tego czasu czasopismo służy rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, prezentuje ich twórcze dokonania poszerzając wiedzę szerokiego grona czytelników w temacie potrzeb, oczekiwań i możliwości twórczych ludzi z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wskutek tego zmniejszają się bariery mentalne, rośnie wrażliwość i świadomość społeczna.

Uroczystość jubileuszowa, zorganizowana 22 listopada w restauracji „Rycerska” w Poznaniu, była okazją do podsumowania minionych lat i prezentacji twórczego dorobku osób z niepełnosprawnościami, który został wydany w postaci książek. Na dorobek ten składają się m.in. poruszające autobiografie osób z niepełnosprawnościami, wydane w zbiorze pt. „Moje Kilimandżaro. Losy niepełnosprawnych – wspomnienia”, będącym rezultatem ogłoszonego w 2006 roku poznańskiego konkursu literackiego „Moje losy”.

Wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Marcina Bajerowicza, redaktora naczelnego miesięcznika „Filantrop” – za całokształt działalności zawodowej i społecznej, w szczególności za realizację zadań mających na celu podnoszenie świadomości mieszkańców województwa wielkopolskiego na temat potrzeb, możliwości i osiągnięć osób z niepełnosprawnościami”. Odznaczenie wręczył, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Gratulacje i wyrazy uznania składał Jan Filip Libicki, senator RP, Antoni Kalisz, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON, Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji „Szansa dla Niewidomych” oraz wielu innych znamienitych gości.

Wystąpili wokaliści z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach, prowadzonego przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu – Anita Krzymieniewska i Jarosław Trepto oraz wokaliści z WTZ w Konarzewie, prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” – Monika Andrzejewska i Mikołaj Lambryczak.

Uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych Wirginii Kaźmierskiej, uczestniczki WTZ „Promyk” w Otuszu, a także świece wykonane przez uczestników WTZ w Owińskach. W holu prezentowane były archiwalne i bieżące wydania miesięcznika „Filantrop”.

Wydarzenie było finansowane ze środków Powiatu Poznańskiego.

Zobacz galerię…

Tekst i fot. Karolina Kasprzak

Data publikacji: 25.11.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również