600 mln zł na programy mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnościami

– Mam wielką przyjemność ogłosić uruchomienie trzech nowych programów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami pod wspólną nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – poinformował 9 maja podczas briefingu prasowego Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Budżet programów, z których skorzystać ma przeszło 4 tys. osób, to 600 mln zł.

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w ustawie okołobudżetowej przeznaczono dodatkowy 1 mld zł na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Aktywność – Samodzielność – Mobilność!
W ramach tych środków 800 mln zł zostało przeznaczonych na realizację programów pod wspólną nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, jako programów celowych PFRON, w skład których wchodzą:
– Programy mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnościami,
– Finansowanie tworzenia nowych WTZ) i ZAZ,
– Program samochodowy.
Pozostałe 200 mln zł zostały przekazane do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na utworzenie wypożyczalni technologii wspomagających.

Mieszkanie to szansa na większą samodzielność
– Dzisiaj mam wielką przyjemność ogłosić uruchomienie trzech nowych programów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami pod wspólną nazwą „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Będą to Wspomagane społeczności mieszkaniowe, Mieszkanie dla absolwenta oraz Dostępne mieszkanie. Jestem przekonana, że dzięki temu realnie poprawimy jakość życia wielu osób z niepełnosprawnościami, zagwarantujemy im większą samodzielność. Od samego początku naszych rządów jest to nasz priorytet – poinformował podczas brefingu prasowego Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

20 kwietnia br. wiceminister Wdówik przedstawił Radzie Nadzorczej PFRON trzy projekty programów mieszkaniowych: 27 kwietnia 2022 r., wszystkie prprogramy zostały przyjęte. Przewidywany łączny koszt ich realizacji wynosi 600 mln zł.

Program Wspomagane społeczności mieszkaniowe (WSM)
Celem programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM) jest zapewnienie miejsc zamieszkania dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami, wymagających wysokiego (nawet całodobowego) poziomu wsparcia.

W ramach programu powstać ma 50 WSM-ów dających zamieszkanie łącznie 600 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w warunkach gwarantujących ich niezależność, ochronę ich godności, a także adekwatne do potrzeb wsparcie.
Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe składać się będą z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych liczących od 2 do 6 mieszkańców, a ich celem będzie zapewnienie podmiotowości i niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności.

– Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe mają jednocześnie umożliwiać zakwaterowanie i świadczenie całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb ich mieszkańców – wskazuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Program realizowany jest zgodnie ze standardami deinstytucjonalizacji i wypełni lukę

na rynku usług społecznych w obszarze mieszkalnictwa wspomaganego, adresowanego do osób o najwyższej potrzebie wsparcia.

Ważne terminy i szczegóły
Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi, które będą organem prowadzącym Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu programu. Ze wsparcia mogą skorzystać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Budżet programu to 300 mln zł. Przyjęto, że okres trwałości projektu wynosić będzie co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Realizatorem programu będą oddziały PFRON.

Składanie wniosków w pierwszym naborze będzie możliwe od 10 czerwca br. do 29 lipca br., a lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Zarząd PFRON ogłosi 20 września br.

Program Mieszkanie dla absolwenta
Celem programu Mieszkanie dla absolwenta jest wsparcie w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów z niepełnosprawnością kończących naukę we wszystkich typach szkół, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Wysokość dofinansowania będzie zależna od lokalizacji mieszkania, oraz od niepełnosprawności absolwenta – na wyższe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.

Jak dodaje, absolwent zakwalifikowany do programu otrzyma dofinansowanie do wynajmu przez okres 36 miesięcy, przy czym będzie ono miało charakter degresywny: w pierwszym roku 100 procent wysokości, w drugim – 70 procent, a w trzecim – 40 procent kosztów wynajmu obowiązujących dla danej lokalizacji.

Adresatami są pełnoletnie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w ciągu ostatnich 3 lat ukończyły naukę i chcą podjąć pracę.

Ważne terminy i szczegóły
Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Zawieranie umów odbywać się będzie do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania budżetu programu.
Budżet programu to 150 mln zł.

– Przewidujemy, że grupa uczestników może wynieść nawet 2500 absolwentów z niepełnosprawnościami – wskazuje Paweł Wdówik.
Realizatorem programu będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość zamieszkania wnioskodawcy. Składanie wniosków będzie możliwe po zakończeniu roku szkolnego 2021/2022, by dać szansę również tegorocznym absolwentom.

Program Dostępne mieszkanie
Celem programu Dostępne mieszkanie jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, „uwięzionym” w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych. Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

– Wsparcie polegać będzie na uzyskaniu dofinansowania w wysokości równej cenie 15 m kw. dla lokalizacji mieszkania nie posiadającego barier architektonicznych. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Budżet programu to 150 mln zł, a jego realizatorem będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość zamieszkania wnioskodawcy.

– Przewidujemy, że liczebność grupy korzystającej ze wsparcia może wynieść 1000 osób – dodaje wiceminister Wdówik.

Termin składania wniosków będzie równoległy do terminu programu Mieszkanie dla absolwenta.

10 lat programu “Aktywny samorząd”
Obecny na briefingu prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że uruchomienie programów mieszkaniowych to ogromny krok w kierunku niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami. Ich regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej PFRON.

Michałkiewicz przypomniał, że swoje 10-lecie obchodzi program „Aktywny samorząd”, który cieszy się dużą popularnością. W ramach tego programu świadczonych jest kilkanaście różnych usług. – W ramach tego programu oferujemy pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pomoc w pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem w przedszkolu lub żłobku. Ponad 36 tys. osób skorzystało z zakupu sprzętu elektronicznego. Prawie 26 tys. osób skorzystało z zakupu skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ponad 6 tys. osób skorzystało z dostosowania samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością – wymienił.

Jak dodał, pomoc dotyczy też uzyskania prawa jazdy, szkoleń z obsługi sprzętu elektronicznego, zaopatrzenia protezy kończyn. – To są rzeczy bardzo istotne dla środowiska osób niepełnosprawnych – podkreślił prezes PFRON.

Poinformował, że w ciągu 10 lat z programu skorzystało z niego łącznie 232 tys. osób z niepełnosprawnością.

Z programem, załącznikiem do programu oraz regulaminem naboru „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe” można zapoznać się TUTAJ.

Info: MRiPS, PAP, PFRON, oprac. rhr/, fot.MRiPS

Data publikacji: 09.05.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również