80 LAT SI „PRZEMYSŁOWA”

80 LAT SI „PRZEMYSŁOWA"

Najstarsza istniejąca w Polsce Spółdzielnia Inwalidów „Przemysłowa" w maju br. odnotowała swoją 80. rocznicę urodzin.

Łyk historii
Powołana została w 1929 roku w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), a zarejestrowana 26 czerwca 1930 r., jako Inwalidzka Spółdzielnia Handlowo-Przemysłowa z inicjatywy miejscowego Koła Związku Inwalidów Wojennych RP. Zakładano wówczas, że jej członkami będą inwalidzi wojenni, a także wdowy i sieroty po poległych w wojnie i w powstaniach. Prowadziła swoją działalność z różnym szczęściem aż do II wojny światowej. W okresie okupacji została rozwiązana przez władze hitlerowskie, a już 27 maja 1945 roku wznowiła działalność. Przystąpiono do organizowania i prowadzenia zakładów wytwórczych i handlowych w wielu miejscowościach ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego i poza nim. Powstały placówki m.in. we Wrocławiu, Zabrzu, Gliwicach, Legnicy, Szczecinie, Krakowie.
W 1974 r. siedzibę SI „Przemysłowa” przeniesiono do Katowic-Janowa. Wybudowano wówczas nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w najnowsze maszyny i urządzenia, także socjalno-rehabilitacyjne. Branżą wiodącą pozostała poligraficzno-papiernicza. W 1978 r. uruchomiono Salon Usług Kserograficznych i Mikrofilmowych RANK-XEROX, który został wyposażony w bardzo wówczas nowoczesne urządzenia firmy brytyjskiej.

Aktualności
Rozwój „Przemysłowej” był ściśle związany z działalnością jej zakładów o charakterze produkcyjno-usługowym. Przemiany gospodarcze lat 90. spowodowały zmniejszenie produkcji i drastyczne zmniejszenie zatrudnienia.
Aktualnie podstawową działalnością Spółdzielni jest produkcja opakowań z tektury 3 i 5-warstwowej, tektury litej i kartonu. W znacznie mniejszym zakresie utrzymuje się jeszcze produkcję termometrów użytkowych i przemysłowych. Ten zakres działalności podyktowany jest sytuacją rynkową i wynikającym z niej zapotrzebowaniem. Spółdzielnia zatrudnia obecnie 46 osób w tym 37 osób niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jako zakład pracy chronionej, w miarę możliwości finansowych, realizuje wszystkie ustawowe wymagania w formie pomocy osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Szanownej Jubilatce życzymy nie tylko godnego przetrwania trudnych czasów dekoniunktury na rynku, ale przede wszystkim dodatnich wyników, udanych przedsięwzięć i działań – zgodnych z duchem i misją przedsiębiorstwa – które poprowadzą firmę z sukcesem w następne dziesięciolecia.
Życzymy 100 lat albo i 200!
Iwona Kucharska
fot. Archiwum Spółdzielni „Przemysłowa”

fotczb_internet fot_duze_internet

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również