„Aktywny samorząd” 2020 – czas start!

Rekordowy budżet na realizację programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, możliwość wnioskowania o pomoc przez internet, większe dofinansowania na zakup m.in. sprzętów elektronicznych i wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym – Zarząd PFRON przyjął dokument określający warunki obowiązujące realizatorów programu.

Przyjęty dokument „Kierunki działań oraz warunki brzegowe” określa zasady obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wsparcie w codziennym życiu, wsparcie w nauce

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

Rekordowy budżet

W 2020 r. na program „Aktywny samorząd” przeznaczona jest rekordowa kwota 181,5 mln zł.
W tegorocznej edycji zwiększono m.in. kwoty dofinansowania:
• zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk – z kwoty 5 tys. zł do 7 tys. zł
• zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł
• zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu – z 2,5 tys. zł do 4 tys. zł
• zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z kwoty 5 tys. zł do 7,5 tys. zł
• kosztów opieki nad osobą zależną – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł
• zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł
• w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1 tys. zł do 1,5 tys. zł,
• kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z 3 tys. zł za semestr do 4 tys. zł
Zmniejszono także wymagany udział własny przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 30 proc. na 10 proc. ceny brutto oraz przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 35 proc. na 25 proc. ceny brutto.

Łatwiej złożysz wniosek o pomoc
W tym roku znacznie ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu – od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Pomocny będzie m.in. tutaj kreator ułatwiający aplikowanie o środki, infolinia, a także mobilny asystent osoby niepełnosprawnej.

Ważne terminy!
1 marca br. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31 marca br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
31 sierpnia br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
10 października br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

Więcej informacji na stronie PFRON

Info: MRPiPS
Data publikacji: 17.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również