Symboliczne krasnale i posiedzenie KPSiR

Symboliczne krasnale i posiedzenie KPSiR

Z inicjatywy Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych 18 czerwca dokonano odsłonięcia kolejnego, po „W-skersie", krasnali - głuchoniemego i niewidomego.

Działania i kampanie społeczne realizowane przez WSON, poza aktywizacją osób niepełnosprawnych, mają łamać negatywny stereotyp ich postrzegania.

– Dzisiaj do społeczności krasnali przybywa krasnal biała laseczka – zwany pieszczotliwie „ślepakiem” oraz krasnal wielkie ucho – zwany pieszczotliwie „głuchakiem”. W ten sposób, ten krasnal – pieszczotliwie zwany kulawym a inaczej zwany pędziwiatrem, nie będzie już tutaj osamotniony – powiedział podczas uroczystości Sławomir Piechota – przewodniczący Rady Programowej WSON. – Uważamy, że społeczność wrocławskich krasnali byłaby bardzo uboga gdyby nie ci dwaj nowi bracia w czapeczkach, ale też wiążemy z nimi nadzieję, że nie tylko wśród krasnali, ale wśród wszystkich mieszkańców Wrocławia, będą upowszechniać tę oczywistą wiedzę że są tacy, którzy nie jadą na igrzyska olimpijskie również dlatego, że gorzej chodzą, słabiej słyszą albo nie widzą, że dla takich też jest miejsce we Wrocławiu.

Krasnale powstały dzięki zaangażowaniu prywatnego sponsora firmy Widex Polska w ramach programu „Wrocław bez barier”.

W uroczystości tej uczestniczyli m.in. posłowie Sławomir Piechota i Marek Plura, minister Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia.

W tym samym dniu w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Społecznej i Rodziny, pod kierownictwem przewodniczącego Komisji Sławomira Piechoty, poświęcone działaniom społecznym i problematyce osób niepełnosprawnych. Głównymi tematami posiedzenia Komisji były: prezentacja raportu „Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce”, omówienie kwestii zatrudniania osób z mentalną niepełnosprawnością w ramach programu wspomaganego zatrudnienia „Trener”, w oparciu o amerykańskie i niemieckie doświadczenia. Kolejnym zagadnieniem była edukacja i usamodzielnianie dzieci niesłyszących z wykorzystaniem doświadczeń holenderskich i niemieckich. Przedstawiono również wyniki badań „Sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych we Wrocławiu – 2005 i 2007″. W prezentacjach i dyskusji uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz profesjonaliści realizujący różnorodne programy.

MaC

 

krasnale_0031.jpg

krasnale_0052.jpg

krasnale_0329.jpg

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również