Bieszczadzka grupa GOPR zaangażowana w Dostępność Plus

Tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie żyć, samodzielnie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi – to najważniejszy cel programu Dostępność Plus. Od trzech lat podejmujemy działania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej, transportu, edukacji, zdrowia i wielu innych obszarów. Z okazji 60-lecia Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak dziękowała ratownikom za ich zaangażowanie w program Dostępność Plus.

Ponad 100 inicjatyw angażujących środki o wartości około 8,7 miliarda złotych to szacowane koszty inwestycji, które poprawią dostępność. Trzy lata programu Dostępność Plus to także inicjatywy związane z turystyką dostępną. Inwestycje pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność szlaków i oferty turystycznej – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dzień Ratownika i 60-lecie Bieszczadzkiej Grupy GOPR

Ratownicy składają uroczystą przysięgę, zaczynającą się od słów „Dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie Naczelnika lub Jego Zastępcy – bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym”.

– Brak pełnej sprawności nie ogranicza praw. To motto Programu Dostępność Plus które w praktyce przekładamy na działania otwierające poszczególne dziedziny życia na osoby z niepełnosprawnościami. Z funduszy europejskich zaplanowaliśmy realizację projektów poprawy dostępności parków narodowych i krajobrazowych. W ramach współpracy z partnerami z innych krajów UE zostanie w nim wypracowany kompleksowy model zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w miejscach, w którym możemy przebywać w bliskim kontakcie z przyrodą– przypomniała Jarosińska-Jedynak.

W tym roku podpisano umowę na realizację zadania, które przewiduje wdrożenie w wybranych 10 parkach narodowych lub krajobrazowych rozwiązań z zakresu dostępności, stanowiących elementy ramowego modelu. Będą one dotyczyć przekazywania informacji o ofercie parku, obsługi turystów oraz rozwiązań infrastrukturalnych w obrębie parku.

Przewidujemy wsparcie dla służb ratowniczych i porządkowych, w tym między innymi jednostek takich jak TOPR, WOPR, GOPR na zakup wyposażenia, dostosowania środków transportu, miejsc pobytu lub budynków, pod kątem poprawy ich dostępności. Mogę obiecać, że będziemy starać się o to, aby turystyka społeczna miała szanse rozwijać się dzięki działaniom zaplanowanym w programach operacyjnych na nową perspektywę finansową – podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Program Dostępność Plus

Program obejmuje liczne działania, aby dostępność była realizowana na poziomie prawa i inwestycji. Aby osoby, które napotykają bariery w codziennym życiu na przykład ze względu na wiek, stan zdrowia, niesamodzielność, mogły bez nadzwyczajnego wysiłku skorzystać z usług urzędu, szkoły, placówki zdrowia czy właśnie sportu i rekreacji w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo takich jak polskie góry. Nie chodzi tu często o nadzwyczajne rozwiązania techniczne, ale ułatwienia dla swobodnego poruszania się przez osobę z niepełnosprawnością ruchu, niewidomą czy głuchą.

Trzy lata programu Dostępność Plus to między innymi docelowo ponad 180 szkół podstawowych z grantami na finansowanie dostępności oraz ponad 170 uczelni realizujących projekty na dostosowanie swojej działalności do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami. To także 200 zmodernizowanych już dworców kolejowych oraz 650 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W trakcie trzech lat realizacji programu uruchomiono wszystkie przewidziane w nim działania. Dostępność Plus to program rozpisany na lata, więc działania te są na różnym etapie realizacji – czasem konkursu, czasem wdrożonego już rozwiązania.

Aktywnie działa Rada Dostępności. Rozwijane jest Partnerstwo na rzecz dostępności, do którego należy w tej chwili 219 podmiotów. To dwa ważne fora wymiany poglądów, doświadczeń i kreowania pomysłów dla rozwoju dostępności w Polsce.

Kluczową rolę w realizacji programu Dostępność Plus odgrywa ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki niej instytucje publiczne są zobligowane do zapewnienia dostępności w swoich budynkach. Ustawa zobowiązuje również do świadczenia usług publicznych bez barier, utrudniających korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, starsze, czy z innych względów potrzebujące doraźnej pomocy.

Info: MFiPR, fot. Marek Piwnicki / pexels.com

Data publikacji: 13.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również