Czy niewidomi będą mogli segregować odpady?

Czy niewidomi będą mogli segregować odpady?

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych 23 lutego 2017 r. – z inicjatywy przewodniczącego senatora Jana Filipa Libickiego oraz wiceprzewodniczącego posła Sławomira Piechoty – zaprezentowano projekt „Segreguję - nie widzę przeszkód: zmiany legislacyjne, które umożliwiają osobom niewidomym skuteczne i sprawne segregowanie odpadów u źródła".

Projekt powstał w firmie ENERIS Ochrona Środowiska we współpracy z organizacjami osób niewidomych oraz z zaangażowaniem samorządów lokalnych. Rekomenduje on zmianę w ustawie o odpadach, polegającej na zobowiązaniu firm i samorządów do oznakowania pojemników na śmieci odpowiednimi naklejkami z wypukłymi oznaczeniami, w tym opisem w alfabecie Braille’a.

Zespół pozytywnie ocenił przedstawione propozycje i będzie popierał wprowadzenie odpowiednich zmian w prawie.
Na posiedzeniu Zespołu omówiono także petycje kierowane do Sejmu i Senatu, a dotyczące spraw osób niepełnosprawnych.
pr

Data publikacji: 24.02.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również