Czy otyłość to niepełnosprawność?

Czy otyłość to niepełnosprawność?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał komunikat prasowy nr 112/14 z 17 lipca 2014 r., w którym rzecznik generalny Niil Jääskinen uważa, że chorobliwa otyłość może stanowić „niepełnosprawność" w rozumieniu dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Opinia rzecznika generalnego dotyczy sprawy C-354/13, w której Duńczyk Karsten Kaltoft występuje przeciwko gminie Billund.
Karsten Kaltoft przez 15 lat był zatrudniony w gminie Billund (Dania) jako opiekun w celu sprawowania we własnym domu opieki nad dziećmi innych osób, po czym, dnia 22 listopada 2010 r., jego stosunek pracy został rozwiązany. Jako przyczynę rozwiązania jego umowy o pracę podano malejącą liczbę dzieci, jednak bezpośrednio nie wskazano dlaczego to właśnie umowa K. Kaltofta została rozwiązana.
W czasie całego okresu zatrudnienia waga jego ciała nie była niższa niż 160 kg, przy czym wartość jego wskaźnika BMI wynosiła 54, co stanowi skrajną otyłość.
O ile kwestia otyłości K. Kaltofta została poruszona w trakcie oficjalnej procedury wysłuchania poprzedzającej rozwiązanie umowy o pracę, strony pozostają w sporze co do tego, dlaczego kwestia ta w ogóle była rozpatrywana, przy czym gmina Billund zaprzecza, aby kwestia ta stanowiła podstawę decyzji o rozwiązaniu jego umowy o pracę. Jednakże w ocenie K. Kaltofta decyzja o jego zwolnieniu miała swoje źródło w bezprawnej dyskryminacji ze względu na wagę, wobec czego wniósł on powództwo odszkodowawcze do duńskiego sądu okręgowego.
Ten z kolei zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości, aby wyjaśnić tę sprawę. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Niilo Jääskinen zwrócił uwagę, że ani w dyrektywie ws. Równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, ani w Karcie praw podstawowych UE otyłość nie została wyraźnie wymieniona jako zakazana przyczyna dyskryminacji. W prawie Unii nie ma zatem samoistnej podstawy zakazu dyskryminacji ze względu na otyłość.
Natomiast w odniesieniu do kwestii czy otyłość można uznać za „niepełnosprawność” wyraził pogląd iż w przypadkach, gdy stan otyłości osiągnął taki stopień, że w oczywisty sposób utrudnia udział w życiu zawodowym, może on zostać uznany za niepełnosprawność. W jego ocenie tylko otyłość ciężka, skrajna lub chorobowa, czyli taka, gdy wartość wskaźnika BMI przekracza 40, jest w stanie stworzyć ograniczenia, takie jak trudności związane z poruszaniem się, wytrwałością i nastrojami, które stanowią „niepełnosprawność” w rozumieniu dyrektywy.
Do sądu krajowego należy ustalenie, czy otyłość K. Kaltofta mieści się w tej definicji.
Rzecznik generalny dodał wreszcie, że nie ma znaczenia jaka jest przyczyna otyłości. Pojęcie niepełnosprawności jest obiektywne, a więc nie jest uzależnione od okoliczności, czy dana osoba przyczyniła się do jej powstania.

Oprac. Kat

Data publikacji: 22.07.2014 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również