Debata o dostępności produktów i usług. Zapraszamy na transmisję on-line

Polska zobowiązana jest do opracowania i przyjęcia nowych przepisów dotyczących dostępności produktów i usług. Zobowiązania te wynikają z Europejskiego Aktu o Dostępności (European Accessibility Act – EAA). Przepisy wprowadzone będą we wszystkich krajach członkowskich UE. Jak inne państwa przygotowują się do tego procesu? O tym będziemy rozmawiać na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

EAA jest pierwszą tego typu regulacją w prawie unijnym, która w sposób kompleksowy i horyzontalny reguluje kwestie związane z dostępnością, obejmując również sektor biznesowy. Stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów.

Dobre praktyki
Aby lepiej poznać praktyki w zakresie dostępności stosowane w innych państwach europejskich oraz poznać sposoby na skuteczne wdrożenie i realizację przepisów EAA, zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli państw UE oraz Komisji Europejskiej. W dniach 1-2 grudnia 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję międzynarodową poświęconą wdrażaniu dyrektywy.

Serdecznie zapraszamy na transmisję on-line debaty, podczas której poznamy dobre praktyki polskiego biznesu oraz praktyczne rady ekspertów, jak wdrażać dostępność w firmie.

Przedstawiciele Orange Polska, Allegro oraz Związek Banków Polskich podzielą się z nami swoimi doświadczeniami we wdrażaniu dostępnościowych rozwiązań w biznesie, a Bank Gospodarstwa Krajowego opowie o swojej strategii na rzecz dostępności.

Dyskusję na żywo będzie można obejrzeć 1 grudnia o godz. 13.30 za pośrednictwem kanałów społecznościowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:
• Facebook https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej/
• YouTube https://www.youtube.com/c/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej

Nowe prawo
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług. Przepisy, wdrażające dyrektywę EAA do polskiego prawa, mają zacząć obowiązywać od czerwca 2025 roku.

Polska ustawa wdrażająca EAA wpisuje się w program Dostępność Plus, pogłębiając wymiar rynkowy tego programu poprzez nałożenie obowiązków dostępności na podmioty prywatne.

Wszyscy dążymy do dobrego wdrożenia nowego prawa, aby zapewnić jego skuteczność w realizacji głównego celu, jakim jest odpowiadanie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest także, aby nowa regulacja była prawidłowo wdrażana przez podmioty gospodarcze, dając cenną inspirację i impuls, pobudzając kreatywność i innowacje technologiczne.

Dostępność będzie dotyczyła ściśle określonych produktów i usług, ocenionych jako podstawowe dla swobodnego i jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.  Są to m.in. komputery, smartfony, e-booki, terminale płatnicze w sklepach,  bankomaty, urządzenia do odprawy samoobsługowej, usługi bankowości detalicznej, e-handlu, czy też informacji cyfrowej w transporcie pasażerskim.

Info: MFiPR

Data publikacji: 29.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również