Dla przyjęcia do DPS niezbędna zgoda sądu

Dla przyjęcia do DPS niezbędna zgoda sądu

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Przewidują one m.in. że przyjęcie do domu pomocy społecznej bez zgody osoby zainteresowanej, a za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, będzie wymagać orzeczenia sądu opiekuńczego. Osoba, która nie wyrazi zgody na kontynuację pobytu w DPS będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania w nim.

Ponadto ustawa wprowadza też obowiązek okresowego (co najmniej raz na sześć miesięcy) badania stanu zdrowia psychicznego osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, jeśli chodzi o uzasadnienie jej pobytu w takiej placówce.

Osoby, które zostały skierowane do szpitala psychiatrycznego lub DPS bez ich zgody mają prawo do adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Natomiast osoba skierowane na leczenie odwykowe będzie mogła złożyć wniosek o zmianę rodzaju zakładu leczenia odwykowego.

Ustawa przewiduje wprowadzenie monitoringu w pomieszczeniach, w których przetrzymywane są osoby, wobec których stosuje się izolację jako środek przymusu bezpośredniego.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sąd będzie mógł orzec przepadek przedmiotów i narzędzi niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel przewidywał albo mógł przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

Oprac. kat

Data publikacji: 02.01.2018

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również