Dostępność plus z podpisem premiera

Dostępność plus z podpisem premiera

Premier Mateusz Morawiecki podpisał uchwałę w sprawie programu Dostępność Plus. Program został przyjęty przez rząd w połowie lipca. Podpis premiera oznacza ostatni etap formalności związanych z ustanowienie programu, a tym samym rozpoczęcie etapu jego intensywnej realizacji.

– To wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Mamy już pierwsze przykłady działań na rzecz dostępności, wkrótce ruszamy z szeregiem nowych inicjatyw, o których informowaliśmy już w lipcu” – wyjaśnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program Dostępność plus to ważna inicjatywa, stanowiąca odpowiedź na zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie. Obecnie około 12 procent Polaków, a więc 5 milionów obywateli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje się też, że nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowych informacji.

– Programu Dostępność plus koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb wszystkich obywateli. To pierwsza próba całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce – podkreślił minister Kwieciński.

Przykłady dotychczasowych działań
Pierwszy konkurs w Programie Dostępność plus już trwa. 7 czerwca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło nabór wniosków od podmiotów, które chcą szkolić z dostępności urzędników zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Zwycięski projekt poznamy we wrześniu. Szkolenia obejmą około 1500 osób.

Na początku sierpnia prezydent RP podpisał tzw. specustawę mieszkaniową. Zmiany dotyczą także wprowadzenia do prawa budowlanego w szerszym niż dotychczas zakresie wymogu dostępności. Nowe wznoszone budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne budynki mieszkalne będą uwzględniać potrzeby i możliwości osób o szczególnej sytuacji życiowej, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy rodziny z małymi dziećmi.

W lipcu Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne ustawy o dostępności stron publicznych i aplikacji mobilnych organów publicznych. Ustawa nałoży obowiązek na instytucje publiczne publikowania informacji w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza dla niewidomych).

12 kwietnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjęło standardy dostępności dla funduszy europejskich. Obejmują one wymogi techniczne dla sześciu rodzajów inwestycji finansowanych ze środków unijnych – inwestycji budowlanych, transportowych, systemów IT, aplikacji mobilnych i stron internetowych, projektów szkoleniowych, projektów edukacyjnych, działań promocyjnych. Oznacza to, że inwestycje, które otrzymały dofinansowanie unijne, będą musiały spełniać standardy dostępności.

Krok po kroku do dostępności. Najbliższe działania
W 2018 i 2019 roku ruszy szereg działań przewidzianych w programie, np.:

• do końca 2018 roku powstanie projekt ustawy o dostępności. Ustawa będzie dotyczyć: organów publicznych, instytucji korzystających ze środków publicznych oraz podmiotów świadczących tzw. usługi powszechne (np. bankowe, ubezpieczeniowe, medialne). Ustawa nałoży na te podmioty obowiązek zapewnienia dostępności świadczonych usług,

• konkurs Przestrzeń przyjaznej szkoły, w ramach którego 200 szkół dostanie fundusze przystosowanie się do wymogów dostępności, na przykład na likwidację barier architektonicznych (na początek pilotaż dla 50 szkół),

• konkurs Dostępna uczelnia – konkurs dla 100 uczelni na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami,

• konkurs Modelowe programy nauczania na wybranych kierunkach studiów, który pomoże uczelniom tak zmienić sposób nauczania przyszłych architektów, urbanistów czy inżynierów, by w swojej pracy uwzględniali oni standardy dostępności,

• konkurs Społeczny inkubator dostępności, który pozwoli wypracować i w kolejnym kroku upowszechnić nowe, nieznane jeszcze rozwiązania na rzecz dostępności,

• program aPSYstent, z którego finansowane będzie szkolenie i utrzymanie psów przewodników i psów asystujących dla osób niewidomych, a także przygotowanie kadr trenerskich. Program jest potrzebny, bo takich psów jest za mało,

Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami (KOMON) – we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji powstanie ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców z niepełnosprawnościami,

Hackhaton, czyli dwudniowy maraton programistów, którego efektem będą prototypy aplikacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami,

• po wakacjach powstanie Rada ds. Dostępności, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich ministerstw zaangażowanych w program Dostępność plus,

• na zlecenie MIiR przeprowadzone zostanie też ekspertyza, która pokaże jaki jest stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz czy i jak można wyposażyć je w windy. Odpowie też na pytania o koszty.

Info: MIiR, oprac. sza
Data publikacji: 07.08.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również