Duża reforma systemu pomocy społecznej przed nami

– System pomocy społecznej w Polsce czeka reforma, która ma odpowiedzieć na aktualne wyzwania. Nowe rozwiązania muszą dotyczyć m.in. wsparcia osób starszych, których będzie przybywało – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, którą Sejm uchwalił w połowie marca. Regulacja zakłada m.in. zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, zniesienie odpłatności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia i zaostrzenie kar za nielegalne placówki opieki.

– Bardzo się cieszymy, że prezydent podpisał tę ustawę bardzo szybko. Zmiany wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Monitorze Polskim. Jeśli stanie się to do końca kwietnia, to od 1 czerwca rozwiązania dotyczące zarówno pracowników socjalnych, jak i podopiecznych instytucji pomocy społecznej weszłyby w życie – powiedział wiceminister Szwed.

Zapowiedział jednocześnie, że polski system pomocy społecznej czeka szersza reforma, która ma odpowiedzieć na aktualne wyzwania.

– Jesteśmy przed dużą dyskusją na ten temat. Ustawa o pomocy społecznej z 2004 r., jako „ustawa matka” była przyjmowana w innym okresie. My ją oczywiście cały czas zmieniamy. Ta ostatnia nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian, ale duża reforma całego systemu pomocy społecznej jeszcze jest przed nami – powiedział Szwed.

Wskazał, że zmiany muszą odpowiadać nowym wyzwaniom związanym m.in. ze starzejącym się społeczeństwem. – Rozwiązania muszą dotyczyć np. wsparcia osób starszych, których będzie przybywało. Mamy też część zadań, które powstaną we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Bardzo ważna jest też rola samorządów, bo samorząd jest pierwszym ogniwem wsparcia dla tych osób – podkreślił wiceminister Szwed.

W trakcie ostatnich prac sejmowych nad nowelą ustawy o pomocy społecznej posłowie zgłaszali liczne poprawki. Jedna z nich, która ostatecznie została odrzucona, przewidywała rozszerzenie kręgu organizacji, które mogą zawrzeć z gminą umowę o prowadzenie rodzinnego domu pomocy (chodziło m.in. o umożliwienie tego organizacjom pozarządowym).

– Te poprawki były zgłaszane ad hoc podczas drugiego czytania projektu w Sejmie. Oczywiście my widzimy problem funkcjonowania rodzinnych domów pomocy, bo ich mało powstaje i stąd też zgodna inicjatywa dwóch komisji rodziny – sejmowej i senackiej, żeby wspólnie tą tematyką się zająć. Takie spotkanie mamy 11 maja – poinformował wiceszef MRiPS. Dodał, że do rozmów została także zaproszona strona społeczna.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przygotowana przez MRiPS zwiększa z 250 zł do 400 zł dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych. Wprowadza także inne zmiany regulujące wykonywanie zawodu pracownika socjalnego. Ustalono ścieżkę awansu zawodowego i wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Ponadto z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego zależy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

Nowelizacja zakłada także zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zniesienie odpłatności obejmuje usługi, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nowe przepisy mają także uelastycznić przyznawanie świadczeń niepieniężnych. Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej. (PAP)

wzt/, fot. freepik.com

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również