Dwugłos w sprawie e-dostępności informacji i usług

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wystosowała w kwietniu br. apel do rządu, w sprawie niedostępności stron internetowych i usług elektronicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych. Konstytucja zapewnia każdemu obywatelowi prawo dostępu do informacji publicznej, tymczasem - jak wynika z badań FIRR - dostępne serwisy internetowe ważnych instytucji publicznych nie spełniają podstawowych standardów dostępności.

Ponadto uruchomiona nowa aplikacja np. Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczona do spisu internetowego, program ZUS – Płatnik, czy zmieniony system bankowości internetowej w jednym z największych banków w Polsce okazały się niedostępne dla niewidomych. Odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie znajdują się w znowelizowanej ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 2010 r.

Fundacja domaga się aby egzekwowano istniejące prawo, zaprzestano dyskryminacji niepełnosprawnych obywateli oraz rozpoczęto działania podnoszące świadomość w zakresie dostępności informacji i usług elektronicznych. Niedopuszczalne jest by serwisy instytucji publicznych i serwisy sfinansowanie z udziałem środków publicznych były niedostępne dla osób z niepełnosprawnością.

O wprowadzenie standardów e-dostępności w sektorze komercyjnym zaapelowali Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rafał Trzaskowski, poseł Parlamentu Europejskiego i Wojciech Kulesza, prezes Fundacji Widzialni. Chodzi o dostosowanie serwisów internetowych dla użytkowników z niepełnosprawnością i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych znacząco poszerza grupę klientów firmy, np. sklepów internetowych, co daje wymierne korzyści finansowe, a także wizerunkowe. E-dostępność wpisuje się w trend społecznie odpowiedzialnego biznesu. Ponadto dla większości osób niepełnosprawnych Internet jest nierzadko podstawowym źródłem pozyskiwania towarów i usług.

Trwają prace aby ten problem uregulować prawnie. Od 2006 r. w UE toczą się dyskusje, instytucje unijne w inicjatywie i2010 oraz Europejskiej Agendzie Cyfrowej wskazują, że do 2015 roku zostaną dostosowane strony internetowe ważne z punktu widzenia interesu publicznego. Również Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych wprowadza obowiązek e-dostępności stron www oraz mediów.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również