EFS Plus i Program Dostępność Plus – wachlarz możliwości dla miast

Dziś w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Europejski Fundusz Społeczny Plus – szanse i wyzwania dla miast w dobie kryzysu” z udziałem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka, oraz władz podkarpackich miast. Podczas wydarzenia przedstawiono korzyści jakie miastom stwarza EFS 2021-2027 oraz Program Dostępność Plus. Wymieniono się też doświadczeniami podkarpackich miast w zakresie poprawy dostępności usług publicznych.

Rolą świadomej polityki miejskiej jest projektowanie prawa i inwestycji w taki sposób, aby nie pomijały osób o mniejszych możliwościach psycho-fizycznych. Włączenie tematyki dostępności w dyskusję nad trendami polityki miejskiej i kierunkami procesów urbanizacyjnych to nie tylko wyraz myślenia długofalowego i praktycznego, ale przede wszystkim konieczność cywilizacyjna – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Dostępność przestrzeni miejskiej, nie powinna być traktowana jako przywilej, ale jako prawo każdego człowieka do równego i sprawiedliwego traktowania jego potrzeb związanych z funkcjonowaniem, organizacją i zarządzaniem przestrzenią, w której mieszka. Aby je urzeczywistniać, tworzymy warunki dla systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami również w przestrzeni miejskiej – dodała.

Program Dostępność Plus na Podkarpaciu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od pięciu  lat koordynuje realizację rządowego Programu Dostępność Plus. Przewiduje on tworzenie rozwiązań likwidujących bariery z myślą o osobach w różnym wieku, mających różny stopień sprawności motorycznej i poznawczej. Program oddziałuje na wiele obszarów, a jego wdrożenie ma przynieść zmianę w sposobie projektowania miejsc w których żyjemy oraz przedmiotów z których korzystamy.

– Dzięki temu w moim rodzinnym Rzeszowie i na całym Podkarpaciu realizowane są liczne inwestycje infrastrukturalne. Na przykład zabytkowy urząd miasta Sanoka otrzymał środki UE w ramach projektu PFRON „Dostępny samorząd – granty” na dostosowanie dwóch kondygnacji części zabytkowej oraz trzech kondygnacji budynku głównego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Gminy Brzozów, Niwiska, Besko, Dębica zrealizowały usługi transportu indywidualnego typu „door-to-door”. W ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia” do podkarpackich przychodni trafiło ponad 3,6 mln zł. Wsparcie to przeznaczone jest na likwidowanie barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjnych w placówkach POZ i szpitalach. Pomoc  w tym zakresie otrzymały m.in. placówki z Rzeszowa, Leżajska, Krosna, Radymna.

Drogę do dostępności na dużą skalę rozpoczęto od podmiotów publicznych takich jak urzędy, szkoły, szpitale, biblioteki. W 2019 r. wprowadzono prawo zobowiązujące te podmioty do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

– Idąc o krok dalej, staramy się zaszczepić myślenie, że wydatkowanie środków publicznych musi być powiązane z wymaganiami w zakresie dostępności. Jako resort koordynujący wydatkowanie środków unijnych ukierunkowaliśmy odpowiednio interwencję, aby zmieniać ten stan rzeczy – podkreśliła M. Jarosińska-Jedynak.

Wiele obszarów wsparcia i interwencji zaplanowanych na lata 2021-2027 wynika z dotychczasowych doświadczeń, a działania mają służyć wzmocnieniu spójności społecznej. Środki unijne, nie tylko EFS Plus, pomagają w niwelowaniu barier architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjno-informacyjnych.

Więcej o Programie Dostępność Plus tutaj.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 12.06.2023

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również