Gwarancja dostępności dla niepełnosprawnych

Gwarancja dostępności dla niepełnosprawnych

23 lutego odbyło się w Parlamencie Europejskim seminarium na temat Europejskiego aktu w sprawie dostępności. Tematem rozmów była propozycja dyrektywy mającej na celu ujednolicenie regulacji prawnych dotyczących wymagań dostępności dla produktów i usług we wszystkich krajach Unii.

– Unia Europejska nie ma możliwości uregulowania w sposób jednolity wszystkich rozwiązań dotyczących osób. niepełnosprawnych – wyjaśnia europoseł Marek Plura. – Tym niemniej, akt prawny nad którym obecnie pracujemy jest długo oczekiwany, ponieważ pozwoli nam, Europejczykom z niepełnosprawnościami, na korzystanie z naszych praw, jako obywateli Europy. Dotyczy to przede wszystkim prawa do mobilności – tu bardzo ważne są jednolite udogodnienia dla pasażerów we wszystkich krajach Unii. Mobilność to także prawo do zamieszkania, pracy, nauki w wybranym przez siebie kraju. Accessibility Act pomoże nam również w tej kwestii. Niemniej ważny jest wspólny rynek produkcji i usług. Wymuszając wytwarzanie przedmiotów i usług dostępnych dla osób niepełnosprawnych poprawimy jakość życia we wszystkich krajach wspólnoty – wyjaśnia Plura.

Jak wskazuje Komisja Europejska, która przygotowała propozycję, obecnie podmioty gospodarcze muszą mierzyć się z różnymi, nierzadko sprzecznymi ze sobą przepisami definiującymi dostępność dóbr i usług dla osób niepełnosprawnych, a to niestety zmniejsza korzyści płynące ze wspólnego rynku i ogranicza potencjał gospodarczy. Różnice prawne są w głównej mierze konsekwencją różnych systemów legislacyjnych w każdym z państw członkowskich. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów Europejskiej Strategii Niepełnosprawności 2010–2020 i wiele krajów Unii wdraża ją w swoje ustawodawstwo. Niemniej, wysoki poziom ogólności zapisów Konwencji sprzyja powstawaniu różnic między krajami. Europejski akt w sprawie dostępności ma być odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące wdrażania Konwencji ONZ. Dyrektywa, jeśli wejdzie w życie, stanie naprzeciw oczekiwaniom osób o obniżonej mobilności i osób niepełnosprawnych, dając wsparcie parlamentom narodowym poprzez jednolite wytyczne.

– Cieszę się, że w końcu mamy tę propozycję i jednocześnie mam nadzieję, że jej dalsze życie potoczy się sprawnie –powiedziała Helga Stevens, głuchoniema posłanka do Parlamentu Europejskiego. – To jest czas, byśmy bardzo wyraźnie pokazali, że niepełnosprawni są dla Unii ważni!

Uczestnicy seminarium wyraźnie podkreślali również wagę całościowego spojrzenia na problem dostępności. – Co z tego, że automat sprzedający bilety na dworcu kolejowym odpowiada potrzebom osób niepełnosprawnych, skoro już dostanie się na peron graniczy z cudem? – pytali i zwracali uwagę, że przykłady takich nietrafionych inwestycji mogliby mnożyć.

Popyt na dostępne niepełnosprawnym produkty i usługi jest wysoki, będzie też nadal istotnie wzrastał wraz ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego. Dane demograficzne wskazują, że w 2020 roku szacunkowo aż 120 milionów obywateli Unii będzie osobami o ograniczonej sprawności. Poprawa funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego umożliwi swobodny przepływ towarów i usług charakteryzujących się właśnie dostępnością, a więc po pierwsze przysłuży się obywatelom ułatwiając im codzienne życie, i po drugie, wpłynie pozytywnie na rozwój przemysłu i usług, dając nowe miejsca pracy.

Wśród produktów i usług objętych nowymi ramami wymogów mają znaleźć się między innymi:
– sprzęt komputerowy i systemy operacyjne,
– terminale samodzielnej obsługi (bankomaty, automaty sprzedające bilety) i usługi bankowe,
– transport autokarowy, kolejowy, powietrzny i wodny,
– e-sklepy.

PR

Data publikacji: 26.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również