Informacja na temat pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.

Resort pracy opublikował na swojej stronie internetowej poradnik opracowany w Departamencie Funduszy MPiPS, informujący o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.

Z poradnika można dowiedzieć się m.in.:
· Jakie środki minister pracy i polityki społecznej przeznaczył na realizację zadań określonych w ustawie powodziowej?
· Na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy?
· Jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę?
· Na co pracodawca może ją przeznaczyć?
· Czy może ona zostać umorzona i kiedy?
· Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć?
· Jaka pomoc przysługuje bezrobotnym?
· Na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana pomoc?
· Gdzie mieszczą się Krajowe Biuro i Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Info: MPiPS

Pobierz

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również