Jak jest i co można zmienić?

Jak jest i co można zmienić?

W ramach kampanii informacyjnej „Przełam Lody Obojętności" POPON zorganizowała pod koniec października konferencję pt. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych drogą do integracji - jak jest i co można zmienić?", poświęconą omówieniu propozycji zmian prawnych w systemie wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wyrażono na niej głęboki niepokój propozycjami przedstawianymi przez stronę parlamentarną i rządową.

Kompromisowe rozwiązania proponowane przez POPON są efektem debat pracodawców, przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz samych niepełnosprawnych pracowników, które odbyły się w całej Polsce na tematy związane m.in. z zatrudnianiem, funkcjonowaniem przedsiębiorstw na chronionym i otwartym rynku pracy oraz systemem orzecznictwa.
Zaprezentowany został raport podsumowujący kampanię konsultacyjną dotyczącą proponowanych zmian w systemie (do pobrania poniżej). Zostanie on przekazany parlamentarzystom oraz stronie rządowej.

DSCF3492

W wystąpieniu inauguracyjnym konferencję prezes Zarządu Organizacji Jan Zając zwrócił uwagę na problemy pracodawców wynikające z braku stabilności prawa i zaskakiwania ich częstymi zmianami systemowymi.
– Oprócz ratowania budżetu PFRON chcemy uratować wiele osób przed wypadnięciem z zatrudnienia i przejściem do systemu pomocy społecznej, który poza biernością społeczną i zawodową skutkuje znacznym obciążeniem budżetu państwa – dodał Jan Zając.

Mniej czyli więcej
Jedną z ciekawszych propozycji zgłaszanych przez POPON jest mobilizacja wszystkich pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, a nie odbieranie wsparcia tym, którzy już je zatrudniają. Działania te można osiągnąć poprzez obniżenie progu minimalnej liczby pracowników (np. z obecnych 25 do 20 w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla zakładów, które zobowiązane są do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wymiarze co najmniej 6 proc. załogi lub wpłat na PFRON.

Zdaniem POPON zmniejszenie tej liczby zwiększy wpływy Funduszu, a zarazem poprawi sytuację bezrobotnych niepełnosprawnych. To rozwiązanie wydaje się być wartym przemyślenia biorąc pod uwagę pozytywny wydźwięk kampanii skierowanych do pracodawców mającej zachęcać ich do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością.

Vademecum zatrudniania
W ramach tej kampanii opracowano „Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych”, którego celem jest przedstawienie specyfiki rynku pracy osób niepełnosprawnych i omówienie najbardziej istotnych zagadnień dotyczących istoty niepełnosprawności oraz zatrudniania. Zdaniem autorów „Vademecum…”, to trzy kroki, które pracodawca musi wykonać, aby zatrudnić osoby z niepełnosprawnością: przełamać się i poznać istotę niepełnosprawności, zatrudnić osobę niepełnosprawną i realizować prawa i obowiązki z tego wynikające, utrzymać zatrudnienie i korzystać z elastycznych form zatrudnienia oraz pomocy udzielanej np. przez doradców zawodowych.

Prezentacja „Vademecum…” była przyjęta przez pracodawców z ogromnym zainteresowaniem, a korzystając z okazji, że wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zadano mu szereg pytań dotyczących procedur zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością.

Kampania informacyjna „Przełam Lody Obojętności”, konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze”, wsparcie pracodawców w prowadzonej działalności, działania monitorujące i opiniujące prace legislacyjne oraz współpraca z różnymi środowiskami to tylko część aktywności POPON dotycząca rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Tekst i fot.: Dariusz Opioła

pobierz prezentację…

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również