Jeśli mam być szczery, to widzę same bariery

Jeśli mam być szczery, to widzę same bariery

W październikowy poranek pod Sejmem zgromadziły się setki ludzi, nawet z odległych miast, m.in. z Bydgoszczy, Rzeszowa, Szczecina, Katowic. Dla mieszkańców Warszawy manifestacja ta byłaby powszednim już widokiem, gdyby nie białe laski w rękach zgromadzonych osób i charakterystyczne ciemne okulary.

Na transparentach widniały napisy: „Jeśli mam być szczery, to widzę same bariery”, „Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz mnie”, „Chciałbym przeczytać co podpisuję.

Niewidomi i niedowidzący przyjechali do stolicy 15 października by w Dniu Białej Laski zamanifestować w świetle kamer i fleszy dziennikarzy, by ich przesłanie trafiło do parlamentarzystów. Przyjechali wyartykułować głośno swoje potrzeby, głównie – godziwej pracy i należnego im wsparcia w codziennym życiu, by podkreślić swoją obecność w społeczeństwie.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, dokument niezwykle znaczący, zawierający regulacje prawne nakładające na państwo obowiązek likwidacji barier i niesienia daleko idącej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, nie załatwiła problemów. Rzeczywistość pokazuje, że daleka jeszcze droga do inkluzji tej grupy obywateli – teoretycznie pełnoprawnych – do ogółu społeczeństwa.

Osoby z zaburzeniami wzroku są w wyjątkowej sytuacji ze względu na uszkodzenie jednego z najważniejszych dla człowieka narządów zmysłów. Oczywiste wydaje się, że wymagają szczególnej pomocy. Funkcjonujące w kraju rozwiązania nie gwarantują im jednak swobodnego poruszania się, zdobywania wiedzy, a jeszcze trudniej znaleźć im pracę zgodną z ich możliwościami. To prawda, że nowe technologie otwierają nowe szanse, ale zawodów adresowanych do tej grupy niepełnosprawnych nie jest zbyt wiele, mimo wielu urządzeń wspomagających narząd wzroku.

Manifestację pod parlamentem zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych w czasie odbywającej się XVI edycji konferencji REHA for the Blind pod hasłem „Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki”. Dotyczy ona przeglądu nowoczesnychrozwiązań i technologii dla osób niewidomych i niedowidzących.

Zobacz galerię…

Tekst i fot.

Data publikacji: 22.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również