Jubileusz Polskiego Związku Niewidomych

60 rocznica powstania Polskiego Związku Niewidomych i 65 rocznica Zjednoczenia Krajowego Ruchu Niewidomych - to dwa powody, które czynią rok 2011 rokiem zupełnie niezwykłym.

Obie rocznice skłoniły władze PZN do przygotowania kilku spotkań i iwentów, które złożą się na oficjalne obchody jubileuszu. Poniżej przedstawiamy wykaz planowanych wydarzeń okolicznościowych. Będą one zorganizowane na terenie całego kraju, a wszystkie szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej PZN, jak i w związkowych czasopismach.

Planowany program jubileuszu obchodów 60-lecia Polskiego Związku Niewidomych.
Msza Święta w intencji Polskiego Związku Niewidomych w kościele św. Marcina w Warszawie – 30 stycznia o godzinie 14.00. Uroczystość celebrował Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Stanisław Budzik oraz Krajowy Duszpasterz Niewidomych ks. prałat Andrzej Gałka. Po mszy odbyło się wspólne kolędowanie.

Ogłaszająca rok jubileuszowy konferencja prasowa zorganizowana w prestiżowym miejscu w Warszawie.

Podróż osób niewidomych do Rzymu w celu uczczenia rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II połączona z audiencją u Papieża Benedykta XVI – marzec-kwiecień.

Ogólnopolska konferencja naukowa na temat współczesnych standardów w rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących – maj-czerwiec.

Międzynarodowy festiwal niewidomych artystów „Chopin klasycznie i nowocześnie” w ramach projektu „Chopin dla niewidomych” w salach Uniwersytetu Fryderyka Chopina i innych miejscach koncertowych w dniach od13 do 17 października. Osobą wspierającą projekt jest wybitny aktor Piotr Adamczyk.

Koncert jubileuszowy w Filharmonii Narodowej dnia 16 października, przewidywane godziny 12.00-15.00.

Wystawa „Osoby niewidome w kulturze” w Filharmonii Narodowej i innym miejscu umożliwiającym dostęp szerokiej publiczności, z możliwością wykorzystania na terenie kraju.

Cykl artykułów w prasie środowiskowej i ogólnodostępnej, audycji w radiu i TVP, filmów edukujących społeczeństwo i promujących działalność na rzecz osób z uszkodzonym wzrokiem – cały rok.

W czasie ogólnopolskich obchodów chcielibyśmy, aby towarzyszyło nam przesłanie – osoby niewidome i słabowidzące mają pasje, zainteresowania, talenty, korzystają z dóbr kultury i tworzą te dobra. Prosimy także o zachęcanie instytucji kultury, tj. teatrów, kin, muzeów, kawiarni do przystosowywania swojej oferty do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Założymy na naszej stronie internetowej podstronę „60 lat PZN”, na której będziemy umieszczać informacje o wydarzeniach związanych z 60-leciem wraz ze zdjęciami. Prosimy przesyłać informacje o wydarzeniach odbywających się na Waszym terenie pod adres: 60lat@pzn.org.pl

Anna Woźniak-Szymańska
Prezes ZG PZN
Info: „Pochodnia”

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również