Kierowcy z kat. B będą mogli prowadzić trójkołowe motocykle

Kierowcy z kat. B będą mogli prowadzić trójkołowe motocykle

Sejm przyjął 4 października ustawę, która umożliwi poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom, którzy od co najmniej trzech lat mają prawo jazdy kat. B. Nowe przepisy wprowadzają możliwości poruszania się tym pojazdem szczególnie tym, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A.

Inną zaletą ustawy ma być wzrost popularności motocykli trójkołowych, co “może przyczynić się do zmniejszenia korków oraz emisji spalin, a więc również do lepszej ochrony środowiska naturalnego” – podkreślano w uzasadnieniu. Projektodawcy zwracali również uwagę na możliwy wzrost sprzedaży motocykli trójkołowych, co pozytywnie wpłynęłoby “na rozwój gospodarczy kraju”.

“Technika jazdy motocyklem trójkołowym jest zdecydowania bardziej zbliżona do sposobu jazdy samochodem niż motocyklem jednośladowym. Skoro ustawodawca stwierdził, że do jazdy motocyklem do mocy 11 kW wystarczy prawo jazdy kategorii B, tym bardziej to samo prawo jazdy powinno być wystarczające do prowadzenia wszelkiego rodzaju motocykli trójkołowych” – napisano.

Obecnie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami uprawnienie do kierowania każdym typem motocykla trójkołowego przysługuje wyłącznie posiadaczowi prawa jazdy kategorii A, pod warunkiem ukończenia przez niego 21. roku życia. Natomiast prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW pod warunkiem ukończenia przez kierującego 21. roku życia.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia natomiast do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 c szesc., mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, pod warunkiem, że ma się prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
Poparcie dla projektu ustawy zadeklarowały wcześniej wszystkie kluby. Za przyjęciem ustawy głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (PAP)

Marcin Chomiuk, fot. pixabay.com

Data publikacji: 05.10.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również