Kluby parlamentarne za zmianami dot. opiekunów niepełnosprawnych

Kluby parlamentarne za zmianami dot. opiekunów niepełnosprawnych

Wszystkie kluby parlamentarne poparły przygotowany przez rząd projekt zmian dotyczących opiekunów osób niepełnosprawnych. Po śmierci swojego podopiecznego będą oni mogli uzyskać prawo do zasiłku, lub w odpowiednim wieku - świadczenie przedemerytalne.

Zgodnie z omawianą 4 października przez Sejm w drugim czytaniu nowelą opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych tracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne.

Trzecie czytanie zmian zaplanowano jeszcze podczas tego posiedzenia – w bloku głosowań 6 października.

Beata Mazurek (PiS) przedstawiając sprawozdanie komisji polityki społecznej i rodziny podkreśliła, że rządowy projekt nie wzbudzał kontrowersji i na ten cel jest zabezpieczenie finansowe.

Wszystkie kluby poparły projekt. Ewa Drozd (PO) mówiła, że nie załatwia on wszystkich przypadków – np. wtedy, gdy opiekunowie zaprzestali opieki z powodów innych niż śmierć podopiecznego. Mimo to PO będzie głosował za zmianą, jako “kroczkiem w dobrym kierunku”. Również Jarosław Porwich (Kukiz’15) zwracał uwagę na potrzebę uregulowania innych przypadków zakończenia opieki nad niepełnosprawnym.

Joanna Augustynowska (N) apelowała, by kwestie te uregulować w dalszych pracach nad zmianami w prawie. Krystian Jarubas (PSL) przypomniał, że projekt powstawał, gdy szefem resortu był Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed powiedział, że oczywiście nie jest to kompleksowe uregulowanie wszystkich problemów opiekunów osób niepełnosprawnych, ale rząd pracuje nad nim. Powiedział, że w jednym z zespołów MRPiPS trwają prace nad takim kompleksowym rozwiązaniem, które poprawiałoby przepisy prawa dotyczące opiekunów – szczególnie niepełnosprawnych osób dorosłych. Podał, że drugi rządowy zespół zajmuje się zasadami orzecznictwa o niepełnosprawności.

Proponowane obecnie rozwiązania dotyczą osób, które zrezygnowały z pracy i poświęciły się opiece nad najbliższymi. Po zmianach będzie można nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a z drugiej strony – prawo do świadczenia przedemerytalnego dla osób, które rezygnując z pracy nie mają możliwości powrotu do niej po śmierci podopiecznego.

Zgodnie z nowym rozwiązaniem opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli się zarejestrować w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

Nowela zakłada, że do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czyli do 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Będzie to możliwe mimo nieodprowadzania składek na Fundusz Pracy, w razie śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę.

Przy prawie do świadczenia przedemerytalnego obowiązuje kryterium wieku i przepracowanego okresu. Opiekun do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia musi ukończyć co najmniej 55 lat dla kobiet, i 60 lat dla mężczyzn i legitymować się 20-letnim okresem uprawniającym do emerytury (kobiety) i 25 lat (mężczyźni).

Ministerstwo rodziny szacuje, że w latach 2017-27 ze wsparcia skorzysta ok. 122,3 tys. osób; trzeba będzie na nie przeznaczyć z Funduszu Pracy 1 mld 27,5 mln zł. Szwed podkreślał w debacie, że nie są to wysokie kwoty, bo 1 mld zł obejmuje okres 10 lat.

Projektowana nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2017 r.(PAP)

ago/ malk/

Data publikacji: 05.10.2016 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również