Komunikat w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON

Komunikat w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON

W dniu 30 stycznia 2013 roku w siedzibie PFRON przy Al. Jana Pawła II 13 odbyło się spotkanie Zarządu PFRON z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie dotyczyło możliwości poprawy warunków współpracy pomiędzy Funduszem a partnerami społecznymi. Istotnym efektem tego spotkania stała się koncepcja uzgadniania sposobów realizacji ustawowych zadań Funduszu. Jej celowość została potwierdzona przez obie strony dyskusji.
Zarówno Zarząd PFRON, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych, zadeklarowali gotowość do stałych konsultacji w zakresie działań PFRON w obszarze zainteresowań organizacji pozarządowych. Wspólnie postanowiono, iż zostanie powołana Społeczna Rada Konsultacyjna przy Zarządzie PFRON złożona z przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz. Zadaniem Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON będzie opiniowanie istniejących i projektowanych rozwiązań programowych lub proceduralnych oraz zgłaszanie nowych inicjatyw lub propozycji. Jej kadencja będzie trwała 4 lata.

W związku z powyższym Zarząd PFRON zwraca się z prośbą do partnerów społecznych (organizacji pozarządowych) o pisemne zgłaszanie kandydatów do Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON.
Zgłoszenie winno zawierać:
– nazwisko i imię kandydata,
– wykształcenie kandydata (stopień naukowy, kierunek),
– krótką charakterystykę aktywności kandydata, wskazującą na jego dorobek w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– nazwa organizacji pozarządowej, delegującej kandydata,
– krótką charakterystykę działalności organizacji,
– krótki opis osiągnięć organizacji w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wybór kandydatów do składu Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON dokonany będzie w drodze decyzji Zarządu PFRON.
Przy podejmowaniu decyzji uwzględnione będą następujące czynniki:
– zasięg terytorialny działania organizacji,
– liczba członków i klientów organizacji,
– ocena dorobku działań organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena dotychczasowej współpracy organizacji z Funduszem,
– reprezentatywność organizacji dla środowiska osób niepełnosprawnych,
– dotychczasowy dorobek kandydata wskazanego przez organizację.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Funduszu lub na adres e-mail: ewilczynski@pfron.org.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa o godzinie 16 00 w dniu 7 marca 2013 roku.

Info: PFRON

Do: Wydarzenia

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również