Konsultacje dotyczące rozporządzenia ws. udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych

Konsultacje dotyczące rozporządzenia ws. udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii zainteresowanych stron odnośnie poszczególnych zapisów prezentowanego projektu.

Uwagi i opinie należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. na adres niepelnosprawni_tv@krrit.gov.pl

Od osób fizycznych wymagane jest również przekazanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z toczącymi się konsultacjami.

Obowiązek wydania przez KRRiT rozporządzenia w ww. zakresie określa ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (DZ.U. z 16 maja 2018 r. Poz. 915).

Projekt rozporządzenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Info: KRRiT
Data publikacji: 30.07.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również