Konsultacje społeczne standardów szkolenia psów przewodników

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków UE w 2019 roku wypracowano spójny system standardów służący budowie profesjonalnych szkół psów przewodników.

Składają się na niego następujące dokumenty:

  1. Standard Hodowla oraz pozyskiwanie psów do szkolenia na psy przewodniki
  2. Standard Szkolenie psów przewodników
  3. Standard Zasady przekazywania psów przewodników osobom z niepełnosprawnością wzroku
  4. Standard Metodyka szkolenia osób przygotowujących psy przewodniki
  5. Standard Szkoła psów przewodników. Zasady funkcjonowania
  6. Standard Wolontariat w szkole psów przewodników

Prezentowane standardy są wstępnymi wersjami, które podlegają obecnie testowaniu, a następnie na przełomie 2022 i 2023 roku poddane zostaną weryfikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi standardami i przesyłania swoich uwag, sugestii i komentarzy do dnia 30 listopada 2022 r. na adres: projekty_ue@pfron.org.pl przy wykorzystaniu formularza: konsultacje społeczne.

Dokumenty zostały opracowywane w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” finansowanego ze środków PO WER 2014-2020 Działanie 4.1. Jego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Vis Maior, Fundacja „Pies Przewodnik”, Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik.

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 28.07.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również