Małopolska stawia na innowacyjne rozwiązania społeczne

Platforma internetowa dla seniorów do nauki obsługi bankomatu czypaczkomatu, przenośne modularne łazienki, internetowy kurs e-learningowy w języku migowym do nauki programowania – to tylko kilka z sześćdziesięciu innowacyjnych pomysłów, które w ramach projektu „Inkubator Włączenia Społecznego” mogą pomóc osobom wykluczonym społecznie.

„Inkubator Włączenia Społecznego”, to trzyletni projekt, trwający od 2021 do 2023 roku, prowadzony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Celem projektu było wsparcie najciekawszych zgłoszonych pomysłów oraz umożliwienie ich sprawdzenia w praktyce.

Wszystkie zgłoszone do projektu innowacyjne rozwiązania są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności oraz wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczym, uchodźcom i seniorom.

– Małopolska to region wrażliwy społecznie. Co więcej, to region odważny, w którym śmiało podejmujemy wyzwania i decyzje. Dlatego tak cieszy mnie, że po raz kolejny nasze województwo stało się przestrzenią inkubacji nowatorskich rozwiązań, które mają szansę zmieniać rzeczywistość osób wykluczonych – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Spośród wspomnianych 60 projektów, po wnikliwej analizie potencjału biznesowego udało się wyłonić 9, które będą zastosowane na powszechną skalę.
– Już od 7 lat Małopolska tworzy przestrzeń, w której świadomi i wrażliwi społecznie ludzie mają szansę sprawdzać w praktyce swoje pomysły na rozwiązywanie problemów społecznych. Zakończona działalność Inkubatora prowadzonego przez ROPSw Krakowie jest kolejnym dowodem na to, że można i trzeba inwestować w rozwój usług społecznych – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Poniżej lista dziewięciu wyłonionych do upowszechnienia projektów:
1. Patyk i Kropka – autorki: Maria Tkaczyk i Maria Mazińska.
Projekt, to opowiadania, napisane tekstem łatwym do czytania i rozumienia (ETR – Easy to Read), umożliwiające młodzieży z niepełnosprawnością obcowanie z książką w wolnym czasie. Główni bohaterowie opowiadań to Patryk i Kropka mierzący się z problemami codzienności nastoletniego życia.

2. koMIX życiowy – autor: Stowarzyszenie Mam Dom.
Gra planszowa, dzięki której nastolatkowie wychowujący się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oswajają trudne emocje pojawiające się w ich codziennym życiu. Z grą złość, smutek czy zazdrość przestają „straszyć”.

3. Rodzina adopcyjna dorasta – autorki: Agnieszka Sokołowska, Anna Leśniowska Jaros.
On-linowy podręcznik zawierający zestawy ćwiczeń i pigułki wiedzy, które pomagają rodzicom adopcyjnym zrozumieć, akceptować i mądrze radzić sobie z emocjami nastoletnich dzieci.

4. Przygotowanie przenośnych, modularnych łazienek dla ubogich – autor: Spółka OK NON PROFIT.
Przenośne, modularne łazienki do samodzielnej instalacji. Łatwe w montażu również w mieszkaniach bez dostępu do wymaganej infrastruktury sanitarnej.

5. edki – terapeutyczne kredki dla dzieci ze spastycznością kończyny górnej – autorka: Aleksandra Satława.
Kredki do samodzielnego wytworzenia, które dzięki swojemu unikatowemu kształtowi pozwalają najmłodszym artystom z niepełnosprawnością tworzyć, bawić się i uczyć.

6. Merkury – symulator kiosków samoobsługowych – autor: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”.
Platforma internetowa oswajająca seniorów z obsługą urządzeń samoobsługowych takich jak bankomat, paczkomat, kasa samoobsługowa, parkomat. Symulator 4 urządzeń wraz z filmami instruktażowymi wspiera seniorów w samodzielnej obsłudze urządzeń przestrzeni publicznej, wzmacniając kompetencje cyfrowe.

7. Hear–IT – autor: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”.
Internetowy kurs e-learningowy w PJM dla osób g/Głuchych, pragnących rozpocząć przygodę z programowaniem. Platforma zawiera komplet materiałów edukacyjnych napisanych prostym językiem. Wprowadza w obszar programowania, dając możliwość rozwoju w tej dziedzinie.

8. Głuchy czytelnik w bibliotece – autorki: Dominika Wiśniewska, Anna Antos.
Przewodnik po bibliotece napisany w polskim języku migowym (PJM). Dzięki niemu osoby ze społeczności osób Głuchych dowiedzą się, że biblioteka to miejsce otwarte i atrakcyjne również dla nich i ich dzieci.

9. BaWita – tablica manipulacyjna jako dorosła zabawka terapeutyczna dla seniorów – autorzy: Maria Lorenc, Maciej Parol.
Kreatywne narzędzie, pomagające seniorom z chorobami dementywnymi mierzyć się z codziennością, ćwiczyć podstawowe funkcje pamięciowe i organizować swój dzień.

Wypracowane w „Inkubatorze Włączenia Społecznego” innowacje nie pozostają jedynie zbiorem materiałów. To przetestowane, zweryfikowane i gotowe do wykorzystania usługi, narzędzia i produkty, które mogą znaleźć zastosowanie w codziennej pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

Aby bezpłatnie otrzymać niezbędne do wdrożenia materiały należy skontaktować się z Działem Innowacji Społecznych ROPS Kraków pod adresem mailowym: iws@rops.krakow.pl lub +48 12 422 06 36 wew. 34.

Więcej informacji na: www.rops.krakow.pl

Projekt „Inkubator Włączenia Społecznego” był wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. w całej Polsce. Wartość projektu wynosi 6 176 022,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 5 823 371,14 zł  oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 352 650,86 zł).

Zobacz galerię…

Info i fot.: UMWM / ROPS Kraków

Data publikacji: 16.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również