Michałkiewicz: rozpoczynamy prace nad strategią dla niepełnosprawnych

Michałkiewicz: rozpoczynamy prace nad strategią dla niepełnosprawnych

Dyskusje prowadzone ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przyczynią się do tego, że przyjęte rozwiązania i propozycje będą rzeczywiście odpowiadały ich potrzebom - ocenił wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. Dodał, że rozpoczęły się prace nad strategią dla osób niepełnosprawnych.

17 października Michałkiewicz brał udział w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej konsultacji projektu ustawy z 29 września 2017 roku; kolejnego, który ma wesprzeć program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Zapowiedział, że przygotowywane są zmiany dotyczące opieki wytchnieniowej i podkreślił, że zostaną wprowadzone rozwiązania pozwalające łączyć pracę zawodową z opieką nad osobą niepełnosprawną.

Według Michałkiewicza tak szerokich konsultacji, które mają służyć wypracowaniu rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym, dotychczas chyba jeszcze nie przeprowadzono. Wyraził nadzieję, że dyskusje, które prowadziliśmy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przyczynią się do tego, że przyjęte rozwiązania, przygotowane propozycje będą odpowiadały potrzebom niepełnosprawnych.

Rozwiązania proponowane w projekcie mają wesprzeć osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Jedną z większych zmian są te dotyczące pracy. Według projektu rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mieli możliwość wnioskowania u pracodawcy o wykonywanie pracy zdalnej – telepracy. Pracodawca będzie miał możliwość odmówienia uwzględnienia wniosku wyłącznie w przypadku, gdy byłoby to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy. Projektowane zmiany obejmują także wykonywanie pracy w przerywanym czasie pracy, indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym czasie pracy.

Projekt zakłada także zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej, które będą stanowiły większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, szczególnie tych, które wcześniej opuściły warsztat terapii zajęciowej w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Podstawowym celem warsztatów będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego życia.

Nowe regulacje wydłużałyby także okres zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

Konsultacje prowadzone w związku z tym projektem, będącym elementem programu „Za życiem”, to to cykl szesnastu spotkań regionalnych, dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, a także trzydziestu dwóch spotkań ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Pierwsza ogólnopolska konferencja otwierająca „Konsultacje+” odbyła się 17 maja w Warszawie. – Wcześniejsze zmiany, które weszły w życie na początku roku dawały m.in. możliwość uzyskania jednorazowych świadczeń w wysokości 4 tys. zł. Przysługują one rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.

Mirosław Przewoźnik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, podkreślał, że program „Za życiem” dotyczy życia człowieka od poczęcia aż do późnej starości. – Mamy i ofertę związaną z wczesną interwencją w zakresie służby zdrowia, z wczesnym wspomaganiem edukacyjnym, wsparciem w zakresie środowiskowych domów samopomocy, dla domów samotnej matki, dla uczennic, które będą chciały urodzić dziecko – powiedział Przewoźnik. (PAP)

Marcin Chomiuk
Data publikacji: 18.10.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również