Minister Wdówik przedstawił nowe informacje dot. reformy orzecznictwa

Minister Paweł Wdówik

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która miała miejsce 10 lutego, Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych przedstawił informacje o nowym systemie orzekania o niepełnosprawności.

Wśród założeń projektu nowego systemu jest wprowadzenie m.in. dwóch stopni niepełnosprawności, orzekanie stopnia niepełnosprawności od dzieciństwa oraz powstanie Krajowego Centrum Orzeczniczego z oddziałami terenowymi.

Nowy system ma na celu umożliwić niezależne życie osobom z niepełnosprawnościami poprzez odpowiednią kompensację.

Ponadto ocena stopień niepełnosprawności będzie uwzględniała cztery dodatkowe wymiary: o zdolności do pracy, zdolności do samodzielnego życia, potrzebach edukacyjnych i wymiarze funkcjonowania społecznego i rodzinnego.

Minister zapewnił, że rola poradni psychologiczno-pedagogicznych pozostanie bez zmian.

Natomiast powstanie Krajowe Centrum Orzecznicze i jego terenowy oddziały. Ich niezależność ma zapewnić obiektywizm w wydawaniu orzeczeń.

Minister zapewnił, że wszystkie dotychczas prawa nabyte pozostają bez zmian, np. osoba która ma orzeczenia na stałe będzie dalej je posiadać, chyba że sama uzna, że chce by orzeczono w jej sprawie w nowym systemie.

Nowy system orzeczniczy wpisuje się w „Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnością 2020-2030”, która jest przygotowywana do przyjęcia przez Radę Ministrów.

Według ministra Wdówika jeżeli ustawa zostanie uchwalona do końca tego roku to nowe pełnomocnictwo mogłoby obowiązywać w 2024 r., poprzedzone dwuletnim okresem przejściowym. Zaznaczył jednak, że terminy będą zależne od prac w Sejmie i Senacie.

Obecnie planowane są  badania, które mają wystandaryzować narzędzia, które będą używane do przeprowadzenia oceny funkcjonalnej osób orzekanych, w taki sposób, żeby wartości punktowe, wynikające z klasyfikacji ICF, były dopasowane do warunków w Polsce. Następnie projekt zostanie przekazany premierowi i do konsultacji publicznych.

Senatorowie pytali również ministra, kiedy nastąpi realizacja wyroku TK z 2014 r. w którym Trybunał nakazał zrównanie świadczeń opiekunów osób z niepełnosprawnościami niezależnie od wieku w którym występuje niepełnosprawność.

Pełnomocnik zgodził się, że jest to sprawa do załatwienia ale jest uzależniona od nowego orzecznictwa i na pewno nie nastąpi to w tym roku.

Oprac. tuk/, fot MRPiPS

Data publikacji: 11.02.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również