Nagrody Totus Tuus 2020 rozdane

Siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki, Kazimierz Gustaw Zemła, Grzegorz Górny, o. prof. Jacek Salij OP oraz osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrz-parafialnej w okresie pandemii – to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tuus.

Uroczystość wręczenia „katolickich nobli” odbyła się 10 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Te prestiżowe wyróżnienia przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w czterech kategoriach: „Promocja godności człowieka”, „Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, „Za osiągnięcia w dziedzinie propagowania nauczania Jana Pawła II” oraz „Totus medialny”. Przyznawana jest też nagroda specjalna.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzeni zostali Siostry Dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki za „heroiczną pomoc osobom niepełnosprawnym w czasie szerzącej się pandemii korona wirusa”. W Wielki Piątek odpowiedzieli oni na apel starosty bocheńskiego do pomocy w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, gdzie wirusem Covid-19 zaraziło się 49 osób, w tym 16 pracowników i placówka została bez personelu. – Niesienie pomocy osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia to wypełnianie ewangelicznego przykazania „miłości bliźniego”, to realizacja „wyobraźni miłosierdzia” św. Jana Pawła II – podkreśliła kapituła w uzasadnieniu nagrody.

Odbierając statuetkę, przełożona zakonu s. Aleksandra Zaremba wyznała, że postawa sióstr była wyrazem realizacji ich powołania. – Dedykujemy tę nagrodę tym wszystkim, którzy w tym niełatwym czasie, nieśli i nadal niosą pomoc potrzebującym, chorym, cierpiący, którzy wspierają też modlitwą –  powiedziała s. Zaremba. – Życzymy sobie i wszystkim nam, byśmy byli w świecie świadkami nadziei – dodała.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” laureatem został Kazimierz Gustaw Zemła za „znakomite rzeźby tworzone ad maiorem Dei gloriam, łączące sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim”. W uzasadnieniu przypomniano, że jest on autorem m.in.: pomnika Powstańców Śląskich, Polegli Niepokonani, Czynu Polaków, Dekalogu, Ernesta Malinowskiego, Bitwy o Monte Cassino, Henryka Sienkiewicza, a także kompozycji rzeźbiarskich, w tym.: zespołu 40 rzeźb sakralnych wykonanych dla kościoła w Mistrzejowicach.

Odbierając statuetkę artysta wyznał, że zamiast słów, woli dziękować poprzez swoje działa. – Każdy twórca, który robi gdzie po cichu w pracowni, jeśli znajdzie się wśród ludzi zaproszonych i zobaczy, że jego działo żyje, to jest to największa radość. Za tą radość, którą mi sprawiliście: Bóg zapłać – powiedział Zemła.

W kategorii „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” nagrodzono dziennikarza i publicystę autora wielu filmów dokumentalnych i audycji radiowych, współtwórcy kwartalnika „Fronda” Grzegorza Górnego. Doceniono jego „twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II podejmującą problemy, wyzwania oraz nadziej współczesnego Kościoła i świata”.

– Wiele zawdzięczam intelektualnie i duchowo Janowi Pawłowi II – podkreślił Grzegorz Górny, odbierając nagrodę Totus Tuus. – Nigdy chyba nie zdołam się odwdzięczyć, tym bardziej, że cały czas od niego otrzymuje – nie tyko dzięki jego dziełom, które pozostawił, ale także dzięki wstawiennictwu modlitewnemu w tajemnicy obcowania świętych – wyznał.

W kategorii „Totus medialny” uhonorowano osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrz-parafialnej w okresie pandemii. Zwrócono uwagę, że „na skutek konieczności izolacji, media tradycyjne, ale przede wszystkim Internet, stały się praktycznie jedynym sposobem komunikacji”. – Kapłani i liderzy wspólnot parafialnych w krótkim czasie zorganizowali transmisje on-line mszy św. i nabożeństw, jak również wielu innych aktywności kościelnych – rekolekcji, rozważań Pisma Świętego, spotkań grup modlitewnych itp. – podkreślono w uzasadnieniu nagrody.

Prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział, że chociaż Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że kiedy tylko okoliczności na to pozwalają, koniecznie i pilnie trzeba powrócić do normalnego życia chrześcijańskiego, zwłaszcza Eucharystii, to jednak nagrodzenie tegorocznym totusem medialnym wszystkich twórców mediów, którzy w tym trudnym czasie pandemii nie pozostawili wiernych bez związku z Chrystusem, z Kościołem – jest nie tylko podkreśleniem tej pracy, która została wykonana, ale także podziękowaniem za rzesze zaangażowanych w tworzenie tych medialnych form komunikacji, które pozwalają doświadczyć solidarności i zainteresowania pośród obaw, czy samotności.

Nawiązując do świadectwa, które zostawili laureaci totusa medialnego, abp Polak wyraził nadzieję, że „to doświadczenie okaże się przydatna w różnych trudnych doświadczeniach, których jako wspólnota Kościoła i konkretni ludzie będziemy się znajdować”.

Prymas Polski zaapelował, byśmy w tym czasie, który przeżywamy, nie lekceważyli koniecznych zasad bezpieczeństwa, solidarnie wspierali wszystkich chorych i cierpiących, okazywali wdzięczność, tym którzy im pomagają, służą. Podkreślił, że Pan Bóg nigdy nie opuszcza ludzkości, którą stworzył. „Nawet w najcięższych próbach, które przeżywamy będzie z nami obecny” – oświadczył abp Polak.

Nagrodę specjalną przyznano o. prof. Jackowi Salijowi OP „za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym”.

Odbierając statuetkę dominikanin przypomniał, że Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że człowiek został stworzony przez Boga, który jest miłością. W związku z tym, jak zaznaczył – „człowiek nie zrealizuje się inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar z samego siebie”. – Życzmy sobie żebyśmy byli naśladowcami św. Jana Pawła II. On starał się być naśladowcą Najświętszej Maryi Panny, która była człowiekiem najdoskonalszym – podsumował o. Salij OP.

W uroczystości uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, księża, siostry zakonne oraz stypendyści Fundacji „Dzieł Nowego Tysiąclecia”.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody Totus Tuus od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. (PAP)

Magdalena Gronek

Data publikacji: 12.10.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również