Największy kongres w zakresie rehabilitacji odbędzie się w Krakowie

„Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji” to hasło II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów, organizowanego w dniach 12–15 czerwca w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. To ogólnopolskie wydarzenie dla fizjoterapeutów i innych medyków, o fizjoterapii, rehabilitacji i współpracy różnych zawodów medycznych oraz przede wszystkim o pacjencie, który jest w centrum zainteresowania. Wydarzenie patronatem objął prezydent Krakowa.

W jednym miejscu spotkają się eksperci z Polski i zagranicy.

Główne zagadnienia:
• Zapobieganie, diagnostyka i fizjoterapia w kompleksowym interdyscyplinarnym leczeniu: obrażeń i chorób narządu ruchu, kolejno w pediatrii, geriatrii, pulmonologii, onkologii, neurologii i neurochirurgii oraz w kardiologii i kardiochirurgii, ginekologii, a także w medycynie sportowej, sportu osób z niepełnosprawnościami i innych dziedzinach klinicznych.
• Próby standaryzacji postępowania diagnostycznego lekarskiego i fizjoterapeutycznego lub/ i innych specjalistów dla potrzeb planowania i monitowania kompleksowego leczenia.
• Zastosowanie różnych metod i modeli fizjoterapii klinicznej.
• Problemy fizjoterapii refundowanej, komercyjnej i uzdrowiskowej.
• Wyzwania i koncepcje kształcenia przed i po dyplomie a planowane rozszerzanie kompetencji fizjoterapeutów.
• Koncepcja KIF i wyzwania prawne dotycząca pomocy technikom i licencjatom w podniesieniu ich poziomu wykształcenia i kompetencji.
• Nowe technologie w rehabilitacji.
• Sesje studenckie, doktorantów, fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji.

Wydarzenie, oprócz prezydenta Krakowa, honorowym patronatem objęli: minister zdrowia, minister nauki, rzecznik praw pacjenta, Polska Akademia Nauk.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą zarejestrować się przez formularz internetowy na stronie kongresu. Dostępny jest tam także program i szczegółowe informacje.

Info: krakow.pl

Data publikacji: 02.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również