Negatywna opinia nt. obniżenia wieku emerytalnego dla głuchych

Negatywna opinia nt. obniżenia wieku emerytalnego dla głuchych

Sejmowa komisja ds. petycji 9 stycznia nie uwzględniła petycji dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego dla osób głuchych z ubytkiem słuchu powyżej 80 db.

Petycja zakładała obniżenie wieku emerytalnego do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn po 20 latach pracy. Uzasadniano to trudnościami w znalezieniu i utrzymaniu stabilnej pracy ze względu na niepełnosprawność.

Założenia petycji zostały skrytykowane przez reprezentantów największych partii w Sejmie. Poseł Jerzy Paul (PiS) uważa, że obniżenie stażu pracy dla tej grupy osób przy obecnym systemie emerytalnym skutkowałoby stosunkowo niskim świadczeniem emerytalnym.

Poseł Sławomir Piechota z PO jednoznacznie określił: albo niepełnosprawność uniemożliwia wykonywanie pracy i wtedy otrzymuje się świadczenie, albo – jeżeli można pracować to akceptuje się ogólnie przyjęte zasady.

Negatywną opinię wydało też Biuro Analiz Sejmowych, które uważa że wprowadzenie proponowanych rozwiązań „oznaczałoby wykreowanie nowego rodzaju emerytury dla wąskiej grupy ubezpieczonych, ze względu na kryterium dotyczące stanu zdrowia, niestosowane dotychczas w polskim systemie emerytalnym.”

Ponadto zmiany w systemie emerytalnym zwiększyłyby obciążenia finansowe i deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).
kat
Data publikacji: 10.01.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również