Nowa odsłona programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Duże zainteresowanie programem Samodzielność-Aktywność-Mobilność dofinansowującym m.in. zakup samochodów dla osób z niepełnosprawnościami sprawiło, że zniesiona została maksymalna kwota przeznaczona na realizację programu. – Rada nadzorcza PFRON zdecydowała o przekształceniu go w program bezterminowy – poinformował Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

– Integralnym elementem polityki społecznej naszego rządu jest tworzenie warunków do tego, by osoba z niepełnosprawnością mogła funkcjonować tak jak każdy inny obywatel. Podejmujemy różnorodne działania w tym kierunku. Dzięki środkom PFRON możemy wdrażać nowoczesne programy wspierające aktywność osób z niepełnosprawnościami we wszystkich wymiarach życia społecznego – mówił 20 lipca podczas briefingu prasowego Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

W briefingu uczestniczył również prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz, który podziękował pełnomocnikowi rządu za zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To m.in. program Samodzielność-Aktywność-Mobilność.

Co się zmienia w programie Samodzielność-Aktywność-Mobilność?
• Zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu będzie ustalana corocznie w planie finansowym PFRON.
• Program będzie realizowany bezterminowo. Decyzję o zakończeniu programu podejmie Rada Nadzorcza PFRON.
• Kolejne nabory zaczynać się będą od godziny 10:00 pierwszego dnia naboru, a nie o północy, jak to miało miejsce w pierwszej turze naboru. Wprowadzono także nowe zasady rozpatrywania wniosków.

Do tej pory wpłynęło już 5038 wniosków o wsparcie w ramach modułu obejmującego dofinansowanie zakupu samochodu, na łączną kwotę blisko 660 mln zł. Największym zainteresowaniem program cieszył się w województwie mazowieckim, gdzie wpłynęły 662 wnioski, oraz w województwach śląskim i małopolskim (po ok. 500).
Wydano 1048 decyzji o przyznaniu dofinansowania, z czego podpisano już 1004 umowy na łączną kwotę wsparcia bliską 145 mln zł.

Dostępna przestrzeń publiczna
– Kolejna ważna rzecz to podsumowanie zakończonego 1. naboru w programie Dostępna przestrzeń publiczna. Na program przeznaczonych jest 300 mln zł. Jego zadaniem jest wpieranie samorządów w likwidacji barier, nie tylko architektonicznych – mówił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Program realizowany będzie w latach 2023-2027. Pierwszy nabór wniosków do programu ruszył w maju br. Termin wnioskowania o dofinansowanie minął 15 lipca 2023 r. Ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do 31 sierpnia br.

Program realizowany jest w czterech modułach:
• Moduł A zakłada likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne. W pierwszym naborze w ramach tego modułu wpłynęły aż 844 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę blisko 183 mln zł. Planowana kwota dofinansowań w tym zakresie to 50 mln 672 tys. zł.
• Moduł B natomiast obejmuje likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Tutaj wpłynęło 114 wniosków na kwotę wnioskowaną w wysokości prawie 23 mln zł. Planowane jest przeznaczenie 12 mln zł na dofinansowania w ramach tego modułu.
• W ramach Modułu C możliwe jest utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe. W tym module wpłynęło aż 305 wniosków na łączną kwotę ponad 101 mln zł, a planowana kwota dofinansowań wynosi 10 mln 664 tys. zł.
• Moduł D zakłada likwidację barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery. W tym module wpłynęło 89 wniosków na kwotę wnioskowaną w wysokości blisko 6 mln 700 tys. zł. Planowane jest przyznanie dofinansowań w kwocie 6 mln 664 tys. zł.

Podsumowanie pierwszego naboru do programu, przynosi nam 1352 złożone wnioski na łączną kwotę prawie 314 mln zł. Planowana kwota dofinansowań wynosi 80 mln zł.
Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (207), małopolskim (128) i wielkopolskim (112), najmniej w opolskim (35), lubuskim (44) i warmińsko-mazurskim (51).

Kolejne nabory będą ogłaszane w zależności od posiadanych środków finansowych na realizację Programu. Decyzję każdorazowo podejmuje Zarząd PFRON.
Wstępnie zaplanowano, że drugi otwarty nabór zostanie ogłoszony w grudniu 2023 roku z budżetem minimum 120 mln zł.

Większe nakłady na ZAZ i WTZ
Planowane jest także zwiększenie dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika warsztatu terapii zajęciowej i osoby z niepełnosprawnością zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej. Już wcześniej kwota dofinansowania rocznego uczestnictwa w WTZ została zwiększona do 29 496 zł na rok 2023. Natomiast finansowanie zatrudnienia w ZAZ zostało zwiększone na rok 2023 do kwoty 31 000 zł.

Aktualnie trwają prace nad możliwością zwiększenia finansowania ZAZ i WTZ. Planuje się, że finansowanie ZAZ zwiększy się w perspektywie stycznia roku 2024 do 37 tys. (wzrost o 6 tys. zł.). Natomiast dla WTZ zakładane jest zwiększenie kwoty od początku roku 2024 nie o przyjęte już blisko 2000 zł, a o 3000 zł.
20.07.2023

Info i fot.: MRiPS

Data publikacji: 21.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również