Nowi beneficjenci w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie – dzieci poniżej 16 roku życia

Informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie umożliwiając udział w programie dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ponadto wprowadzono zmianę zgodnie z którą, w przypadku gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym samorządem powiatowym, w tym z samorządem powiatowym, w którym znajduje się nabywane mieszkanie pozbawione barier architektonicznych.

Dokumenty do pobrania
DOCXPobierz plik Program „Dostępne mieszkanie” obowiązujący od dnia 01-02-2023 r..docx (40 KB)

DOCXPobierz plik Załącznik do programu „Dostępne mieszkanie” – sposób składania wniosków obowiązujący od dnia 01-02-2023 r..docx (22 KB)

Info: PFRON

Data publikacji: 06.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również