Obustronna korzyść z zatrudnienia

Obustronna korzyść z zatrudnienia

23 października br. w Warszawie, w siedzibie Pracodawców RP odbyła się konferencja na temat „Dlaczego pracodawcy powinni zatrudniać osoby niepełnosprawne? Zatrudnienie wspierane. Przykłady dobrych praktyk".

Według danych GUS w drugim kwartale 2012 r. zatrudnionych było 506 tys. niepełnosprawnych, co stanowi zaledwie niecałe 15 proc. osób tej grupy społecznej. To jeden z najniższych współczynników w krajach Unii Europejskiej.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Carrefour Polska oraz Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” podczas warszawskiej debaty próbowali znaleźć skuteczne rozwiązania problemów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz poszukać możliwości współdziałania w tej dziedzinie. Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Malinowski stwierdził, że odpowiedzialne instytucje nadal nie radzą sobie z fundamentalnym problemem społecznym, jakim jest praca niepełnosprawnych; dla większości z nich to ciągle niedosięgalny luksus.

Michael Evans, konsultant ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, były prezydent Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspieranego UESE zauważył, że koncentrujemy się na osobach niepełnosprawnych, często zapominając o potrzebach pracodawców, a wbrew pozorom im też trzeba pomóc. Jedną z możliwości jest proces wspomagania zatrudnienia niepełnosprawnych – od zdiagnozowania ich umiejętności zawodowych, po utrzymywanie stałego kontaktu, już po rozpoczęciu pracy przez osobę niepełnosprawną.

Jan Zając, prezes Zarządu Krajowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, mówił o strachu przed niepełnosprawnością i jego obustronnym charakterze – niepełnosprawni boją się skonfrontować z otwartym rynkiem pracy; pracodawcy boją się, że taki pracownik nie będzie w pełni wydajny.

Poseł Marek Plura podkreślił fakt, iż w Polsce ciągle jeszcze impulsem do zatrudniania osób niepełnosprawnych są kwestie finansowe, a nie ich przydatność zawodowa. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest archaiczna ustawa o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. – Mogę zapewnić, w oparciu o to co robiłem do tej pory, że w parlamencie nie zabraknie dyskusji co do tego, jakie elementy nowej ustawy uznamy wspólnie za dobrze sprawdzające się, już funkcjonujące, a jakich nam brakuje. Pierwsze ze spotkań poświęcone grupom najciężej odnajdującym się na rynku pracy przygotowuję już na grudzień tego roku. Tych spotkań będzie więcej i pod koniec przyszłego roku zapoznamy się z założeniami nowej ustawy.

Dyrektor ds. polityki personalnej firmy Carrefour, Justyna Orzeł opowiedziała o udanym eksperymencie z zatrudnieniem niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, który okazał się być strzałem w dziesiątkę. Dziś niepełnosprawni pracownicy stanowią ponad 5 proc. całej załogi Carrefoura w Polsce, w sumie jest to ok. 850 pracowników.

Elżbieta Gołębiewska ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” mówiła o zatrudnianiu osób wykluczonych przy segregacji odpadów, przez co nawiązali oni bardzo pozytywne relacje z mieszkańcami, a drugim krokiem ma być otwarty rynek i współpraca z Carrefourem.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również