Ogłoszono program Aktywni Plus dla seniorów z budżetem rocznym 40 mln zł

Na lata 2021-2025 ogłaszamy nowy program Aktywni Plus z budżetem corocznym 40 mln zł dla organizacji pozarządowych na projekty, które będą służyły aktywności osób starszych – poinformowała 15 grudnia szefowa MRiPS Marlena Maląg. Program ten zastąpi program ASOS.

Minister Maląg na briefingu prasowym po raz kolejny podkreśliła, że mimo trwającej pandemii rząd realizuje wszystkie programy społeczne dla rodzin i seniorów. Przypomniała, że w październiku uruchomiony został Korpus Wsparcia Seniorów, a od minionego tygodnia działa także Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. W ramach polityki senioralnej realizowane są także takie programy, jak Senior plus i ASOS (program na rzecz aktywności społecznej osób starszych).

Wiceminister Stanisław Szwed powiedział, że jednym z zadań nowego programu będzie wsparcie dla seniorów w ramach cyfryzacji, czyli np. nauka obsługi komputera i załatwiania online spraw w urzędach.

W ramach programu Aktywni Plus organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tys. zł.

Program ma zwiększyć udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierać niesamodzielne osoby starsze i ich otoczenie w miejscu zamieszkania, a także rozwijać wolontariat osób starszych i zwiększyć ich zaangażowanie na rynku pracy. Program ma też wspierać seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. Ma on także wzmacniać trwałe relacje międzypokoleniowe, kształtować pozytywny wizerunek osób starszych oraz zwiększyć bezpieczeństwo seniorów.

Nabór ofert w przyszłorocznej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku.W przyszłym roku nadal realizowane będą także programy Senior plus i Opieka 75 plus.

Program Senior plus adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60. roku życia. W ramach programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie dziennych domów i klubów seniora.

Program Opieka 75 plus jest realizowany od stycznia 2018 r. i jest adresowany m.in. do gmin do 60 tys. mieszkańców, które samodzielnie realizują usługi opiekuńcze. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. (PAP)

Olga Zakolska

Data publikacji: 15.12.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również