Otwarto kolejne COM w Podlaskiem

Otwarcie COM w Putkowicach Nadolnych

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to wyjątkowe zadanie dla każdego odpowiedzialnego rządu – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg 15 lutego podczas otwarcia centrum opiekuńczo-mieszkalnego (COM) we wsi Putkowice Nadolne (woj. podlaskie).

Centra opiekuńczo-mieszkalne mają zapewnić opiekę osobom niepełnosprawnym zarówno w formie pobytu dziennego, jak i całodobowego.
Czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć dziś w tej przepięknej, jakże rodzinnej uroczystości, kiedy oficjalnie otwieramy centrum opiekuńczo-mieszkalne” – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej.

– Staramy się realizować tę politykę dla całego kraju, dla dynamicznego i zrównoważonego rozwoju – podkreśliła. Dodała, że ważne, by inwestycje były realizowane nie tylko w dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach.

– Wsparcie dla osób potrzebujących, dla osób z niepełnosprawnościami, osób słabszych, to wyjątkowe zadanie dla każdego odpowiedzialnego rządu – wskazała.

Szefowa MRiPS, mówiąc o wsparciu rządowym dla osób z niepełnosprawnościami, podkreśliła, że sztandarowa zmianą jest utworzenie Funduszu Solidarnościowego, w którego ramach realizowane są takie programy, jak asystencja osób z niepełnosprawnościami, opieka wytchnieniowa czy właśnie centra opiekuńczo-mieszkalne.

Jak podaje MRiPS, w woj. podlaskim będzie działać 9 centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Łączna kwota dofinansowania to blisko 25,5 mln zł. W całym kraju przyznano dofinansowanie na utworzenie 102 centrów, funkcjonują już 24.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Putkowicach Nadolnych przeznaczone jest dla 21 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dysponuje 2 miejscami całodobowego pobytu i 19 miejscami pobytu dziennego. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka, fot. fanpage MRiPS

Data publikacji: 15.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również