PARP sygnatariuszem Programu Dostępność Plus

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dołączyła do grona firm i instytucji, które podpisały Partnerstwo na rzecz dostępności, czyli zobowiązanie na rzecz realizacji rządowego Programu Dostępność Plus – poinformowała 7 października Agencja.

Rządowy Program Dostępność Plus realizowany jest wspólnie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami. W czwartek, 7 października, PARP dołączyła do grona firm i instytucji, które podpisały dokument.

“PARP od dawna realizuje zapisy ustaw regulujących kwestię dostępności, wpisując się też w założenia rządowego Programu Dostępność Plus. Dlatego cieszę się, że wspólnie będziemy jeszcze silniej działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami” – powiedziała cytowana w przesłanej PAP informacji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dodała, że nadrzędnym celem PARP oraz innych sygnatariuszy podpisanego zobowiązania jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług osobom o szczególnych potrzebach. “Dzięki programom i konkursom PARP, przedsiębiorcy od dawna mają możliwości dofinansowania projektów, które będą uwzględniać potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji” – wskazała.

Podpisując dokument Partnerstwa, p.o. prezesa PARP Mikołaj Różycki powiedział, że Agencja prowadzi szereg działań, które są skierowane do przedsiębiorców chcących rozwijać się dzięki dostępności. “PARP promuje również dobre praktyki z zakresu dostępności, które są efektem zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim projektów” – wyjaśnił Różycki. Wskazał, że Agencja dostosowuje również swoje usługi do potrzeb przedsiębiorców ze szczególnymi potrzebami. Mogą oni np. korzystać z usług tłumacza migowego dostępnego online.

Ponadto – jak wskazano w informacji – działa infolinia dostosowana do obsługi pytań od osób niesłyszących, a strony internetowe Agencji i dokumenty na nich publikowane są dostosowywane do potrzeb osób z nich korzystających. “Strony internetowe regularnie są poddawane audytom, a pracownicy PARP – szkoleni z tworzenia dostępnych treści” – dodał koordynator dostępności w PARP Paweł Skowera.

Wśród sygnatariuszy Programu Dostępność Plus są m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Poczta Polska S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie MOST, Park Narodowy Gór Stołowych, Fundacja Kultury bez Barier. (PAP)

Ewa Wesołowska

Data publikacji: 08.10.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również