Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością

25 lutego 2016 r. Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami" – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (treść programu).

Celem programu jest zapewnienie wkładu własnego ze środków PFRON wymaganego od organizacji pozarządowych w projektach skierowanych tylko do osób z niepełnosprawnościami, które w obecnej perspektywie finansowej będą realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co pozwoli na wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe, które:
1. nie mają środków na pokrycie wkładu własnego w projektach istotnych z punktu widzenia osiągania standardów polityki społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
2. działają lokalnie, mają największą wiedzę na temat niezaspokojonych istotnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3. są organizacjami o krótkim okresie działania, stąd zdobycie przez nie środków na pokrycie wkładu własnego jest w zasadzie nikłe.
Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach RPO spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON.
Realizatorami programu ze strony Funduszu będą terenowe Oddziały PFRON.
Program umożliwia sfinansowanie również wkładu własnego w projektach złożonych w odpowiedzi na dany konkurs ogłoszony po 21 października 2015 roku, ale nie rozstrzygnięty przed 25 lutego 2016 roku.
Uwaga
Z programu będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe tylko z tych województw, których Zarządy przystąpią do programu i podpiszą porozumienie o współpracy z Funduszem.
Fundusz na bieżąco będzie informować o realizacji programu.
Info: PFRON
Data publikacji: 26.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również