Pełnomocnictwo w ZUS: Jak go udzielić? Komu? Ile jest ważne

Co zrobić, gdy choroba, wiek lub inne przyczyny uniemożliwiają samodzielne załatwienie sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? To oczywiste – wystarczy udzielić pełnomocnictwa. Ale w jaki sposób to zrobić i jak długo jest ważny dokument? Wątpliwości rozwiewa Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Pełnomocnictwo w ZUS – kluczowy formularz PEL
– Emeryci, renciści, ale też inni klienci, którzy z różnych przyczyn nie mogą, bądź nie chcą, samodzielnie załatwiać swoich spraw w ZUS-ie, mogą upoważnić do tego inną osobę – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W tym celu należy wypełnić formularz ZUS PEL, a następnie dostarczyć go do Zakładu.
– Takie pełnomocnictwo może być z wielu wzglęów wygodne, chociażby w sytuacji gdy jesteśmy unieruchomieni z powodu choroby i nie możemy dotrzeć do placówki ZUS, albo gdy jesteśmy za granicą, a w tym czasie będziemy potrzebować zaświadczenia. Dzięki pełnomocnictwu może to za nas załatwić inna, wskazana przez nas, osoba – podpowiada Beata Kopczyńska.

Specjalnie w tym celu przygotowany formularz pełnomocnictwa o nazwie PEL można go pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

W formularzu wskazujemy osobę, która będzie reprezentowała nas w kontaktach z ZUS. W dokumencie zamieszczamy również nasze dane – czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa:
– PESEL,
– datę urodzenia,
– adres zamieszkania,
numer telefonu,
a także dane pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa, który ma określić, do jakich danych i uprawnień ma mieć dostęp pełnomocnik.

Wypełniony formularz składamy w ZUS.

Pełnomocnictwo w ZUS – jakich spraw dotyczy?
Poprzez formularz ZUS PEL można udzielić pełnomocnictwa:
jednorazowo – do wykonania konkretnej czynności np. do odebrania korespondencji, czy załatwienia jednostkowej sprawy.
• do załatwiania wszystkich spraw w ZUS-ie, poza reprezentowaniem płatnika składek podczas kontroli ZUS.

W tym ostatnim przypadku wymagany jest inny formularz – druk PEL-K.

Nie tylko osobiście. Pełnomocnictwo do ZUS PUE
Co ważne, pełnomocnictwa udzielić można również do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, nawet w przypadku, gdy jeśli klient sam nie ma własnego profilu na PUE ZUS.

– Wystarczy, by upoważniona osoba go posiadała – wyjaśnia rzeczniczka. – Aby pełnomocnik mógł reprezentować wszystkie sprawy w ZUS-ie i otrzymać dostęp do jego konta na portalu PUE ZUS we wskazanym zakresie, wystarczy zaznaczyć na formularzu obie opcje: do załatwiania spraw w ZUS i do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS.

ZUS. Ile trwa pełnomocnictwo i jak je odwołać?
Pełnomocnictwo może zostać udzielone:
• na czas określony ze wskazaniem okresu,
• na czas nieokreślony.

Jeśli w pełnomocnictwie nie zostaną wpisane daty jego obowiązywania, przyjmuje się, że upoważnienie osoby do załatwienia spraw udzielane jest od dnia jego dostarczenia do ZUS-u do odwołania.
Odwołać pełnomocnictwo można w każdym czasie. Wystarczy złożyć formularz ZUS PEL-O.

– Złożenie ogólnego pełnomocnictwa wiąże się z tym, że korespondencja od chwili wskazanej w formularzu ZUS PEL nie będzie kierowana do klienta, ale do jego pełnomocnika. Jeśli więc taka osoba nadal chce otrzymywać korespondencję z Zakładu, powinna wybrać wariant upoważnienia do wykonania konkretnej czynności przez pełnomocnika – tłumaczy rzeczniczka.

Info i fot. ZUS

Data publikacji: 25.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również