PFRON brakuje 117 mln zł

Jak informuje POPON dnia 6 października br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PFRON. Jednym w punktów porządku obrad miało być uchwalenie budżetu PFRON na 2011 rok.

Jednakże głosowanie w tej kwestii zostało odwołane, gdyż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało dotację budżetową dla PFRON w wysokości jedynie 17 mln złotych, co stoi w sprzeczności z przepisem art. 68e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gdzie mowa jest o dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dofinansowana do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla PFRON. Wskazany przepis stanowi, iż w latach 2009 i 2011 Fundusz otrzymuje dotację w wysokości nie mniejszej niż 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

Ponadto na posiedzeniu dyskutowano nad wnioskiem Zarządu PFRON o przesunięcie w bilansie na rok bieżący kwoty 122 mln zł na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz kwoty 5 mln zł z SOD na zrekompensowanie dochodów gminom. Jednakże na złożony wniosek przedstawiciel Ministerstwa Finansów nie wyraził zgody. Oznacza to, że w budżecie PFRON na system obsługi dofinansowań do wynagrodzeń w tym roku może zabraknąć ok. 117 mln zł.

Info: POPON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również