PFRON ma tylko pięć lat na kontrolę

Dotacje na zatrudnianie niepełnosprawnych mogą być weryfikowane o połowę krócej, niż chce fundusz – tak uznał UOKiK, o którego decyzji można przeczytać w „Rzeczpospolitej” z 28 stycznia.

Jak wskazano w dzienniku, „ostatnie stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ogromne znaczenie dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne i otrzymujących miliardy dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Do tej pory – podkreślono w „Rz” – PFRON przyjmował, że ma dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń o zwrot dotacji, jeśli jej wypłata nie nastąpiła zgodnie z prawem. „Ze stanowiska UOKiK wydanego na wniosek Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że ten okres powinien być o połowę krótszy” – czytamy.

W piśmie DMP-2.52.179.2019.AH podpisanym przez Piotra Pełkę, dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK można przeczytać: „Środki PFRON, stanowiące pomoc publiczną przekazaną nienależnie przedsiębiorcom tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, podlegają zwrotowi na podstawie art. 49e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych. Przepisy ustawy o finansach publicznych wskazują, ze do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, nieuregulowanych tą ustawą, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy Działu III ordynacji podatkowej. Należności te przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności” – cytuje „Rzeczpospolita”.

Wiceprezes OBPON.org Edyta Sieradzka komentując to na łamach gazety powiedziała: „Takie stanowisko to prawdziwa rewolucja w rozliczeniach z PFRON. Fundusz od lat zastrzega sobie dwa razy dłuższy niż w sprawach podatkowych czy ubezpieczeniowych okres dochodzenia roszczeń. Tymczasem przepisy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmieniają się nawet kilka razy w ciągu roku i nikt już nie pamięta, jakie reguły wypłaty wsparcia obowiązywały przed dziesięciu laty – wskazała Sieradzka w „Rz”. (PAP)

dst/ mhr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 28.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również