PFRON podpisał porozumienie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie ws. współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podejmie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współpracę wspierającą proces kształcenia niepełnosprawnych studentów. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 maja prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz i rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Porozumienie obejmuje m.in. realizację postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych m.in. poprzez wspólne działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych oraz przygotowanie i realizację programu „Uczelnie otwarte dla osób niepełnosprawnych”.

Prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz i Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Prezes Zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz i Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

– Województwo lubelskie jest bardzo specyficzne, ze względu na to, że większość jego mieszkańców mieszka na terenach wiejskich i w małych miasteczkach – mówi Krzysztof Michałkiewicz. – Tam ta sytuacja osób z różnymi niepełnosprawnościami jest szczególnie trudna. Dlatego cieszę się, że podpisujemy dzisiaj umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, który faktycznie ma wielu studentów z takich terenów – chcemy aby wśród nich było więcej studentów z niepełnosprawnościami, by mogli zdobywać wiedzę, kontynuować swoje zainteresowania naukowe i znajdować miejsca pracy. Chcemy aby uczelnia była przyjazna dla osób niepełnosprawnych. A jeżeli jest przyjazna to potrzeba wysiłku, by dostrzegać ich potrzeby, na przykład potrzeby komunikacyjne. I tutaj jako PFRON, poprzez odpowiednie programy, jesteśmy w stanie wesprzeć Uniwersytet.”

Obecnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studiuje 113 studentów i 6 doktorantów z niepełnosprawnościami. Zatrudnione są 32 osoby niepełnosprawne.

Info: PFRON, fot. Polskie Radio Lublin

Data publikacji: 28.05.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również