PFRON wspiera Ciebie

„PFRON wspiera Ciebie” to pakiet rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w okresie pandemii koronawirusa. Działania wprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikają z rządowej Tarczy Antykryzysowej.

– PFRON wprowadza konkretne rozwiązania dla grup zaangażowanych w rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.— mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. – Naszym celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa niepełnosprawnych na rynku pracy i okazanie solidarności z nimi w tym trudnym okresie.

Proponujemy  szereg konkretnych rozwiązań dla różnych grup naszych beneficjentów:

Osoby niepełnosprawne

  • dofinansowanie kosztów opieki domowej przy zawieszonych działaniach WTZ

Organizacje III sektora realizujące zadania zlecone

  • możliwość rozliczenia umów bez konieczności zwrotu środków, mimo niezrealizowania założonej w tym okresie wielkości wsparcia lub działań pod warunkiem, że projekty zostaną zrealizowane w późniejszym terminie

Pracodawcy

  • ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty;
  • zwiększone kwoty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Samorządy

  • podtrzymanie dofinansowania działalności WTZ i ZAZ w okresie zawieszenia ich działalności w czasie pandemii
  • wsparcie samorządów, które uruchomiły dodatkową pomoc w związku z epidemią w ramach jednego z modułów programu Rady Nadzorczej PFRON
  • możliwość ubiegania się przez organizatora ZAZ o rekompensatę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom niepełnosprawnym

Istotnym  udogodnieniem dla pracodawców jest możliwość załatwienia wszelkich formalności online przez platformy sow.pfron.org.plsod.pfron.org.pl oraz pracodawca.e-pfron.pl a związane z tym pytania można zadać przez infolinię 22 581 84 10 w godz. 9-15.
Dodatkowo w oddziałach uruchomiono samoobsługowe punkty składania wniosków.

Osoby z niepełnosprawnościami  skorzystać mogą z platformy sow.pfron.org.pl, a wszelkie pytania zadać przez infolinię pod numerem 517 373 975 od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00-20:00.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem pfron.org.pl, w zakładce PFRON WOBEC KORONAWIRUSA.

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 01.04.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również