Placówki pomocy społecznej z ochroną taryfową dla odbiorców gazu

Ośrodki pomocy społecznej, żłobki, kluby dziecięce, organizacje pozarządowe i inne podmioty użyteczności publicznej do końca 2023 r. zostaną objęte ochroną taryfową i będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni – przekazała 14 stycznia minister rodziny Marlena Maląg.

“Ustawa powstała, by chronić odbiorców gazu ziemnego najbardziej narażonych na skutki wzrostu cen. Jako ministerstwo zadbaliśmy, by w katalogu objętych ochroną instytucji uwzględniono te odgrywające istotną rolę w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Cieszymy się, że dzięki rozwiązaniom zawartym w tarczy antyinflacyjnej 2.0. Polacy mniej dotkliwie odczują zaburzenia na rynkach energetycznych i gazowych” – wskazała minister Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Zgodnie z projektem ustawy do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienne opiekunki, organizacje pozarządowe, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej i podmioty zajmujące się warsztatami terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej.

Jednocześnie – jak zaznaczył resort – ceny paliw gazowych dla klientów taryfowych zostaną zamrożone do końca 2022 r.

Ministerstwo podkreśliło, że rząd chce też zagwarantować ochronę taryfową wszystkim mieszkańcom spółdzielni i wspólnot – także w przypadku, gdy spółdzielnia lub wspólnota dotychczas nie wystąpiła o objęcie ich taką ochroną.

Dla sprzedawców gazu, którzy prowadzą sprzedaż do odbiorców taryfowych, przygotowano system rekompensat na poziomie ok. 10 mld zł.

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło i do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

“Dobro obywateli jest dla nas najważniejsze. Dlatego robimy wszystko, aby chronić Polaków przed skutkami inflacji. Zależy nam, aby jak najmniej odczuli ją w swoich portfelach” – podsumowała szefowa MRiPS. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. pixabay.com

Data publikacji: 14.01.2022

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również